17. juni,
Islands nationaldag

Kalendarium

Juni måned
Webmaster kalender_dk@eudoramail.com

 

Islændingene er efterkommere af europæere. De første der kom til Island i 800tallet e.Kr. var Irer. Senere omkring år 900 flyttede en del Norske stor bonde slægter til den store øde ø. Det første fælles møde (Alting) for disse slægter blev afholdt i år 930, iårerne derefter må Island nærmest betegnes som en storbonde republik.
Altinget regnes herefter med rette for verdens første parlament.
Men på grund af fejder storbonde slægterne imellem kunne landet ikke forsvare sin selvstændighed. Derfor kunne den Norske Kong Haakon d. 4. i år 1262 indlemme øen som et lydland i det Norske Rige Så da Norge i år 1380 stats- og arveretlig blev en del af det Danske Kongerige kom Island også under dansk højhedsret

Gennem de følgende år forsømte Danmark administration af Island og landet blev mere og mere forarmet
Altinget som var blevet genoprettet i 1845 krævede flere gange øget selvstyre men den Danske regering og rigsdag nægtede dette. I stedet blev det med en lov fra 1871 fastslået at Island var en del af det Danske Rige og i 1874 blev der udfærdiget en forfatning for Island der gav Altinget lovgivende myndighed over indre anliggender. Kampen for selvstyre ændrede sig i mod slutningen af århundredet mere og mere til en kamp for fuld selvstændighed.
Indenfor billedkunst og andre kulturelle områder dominerede nationalestrømninger og f.eks. oprettedes i Reykjavik Islands Universitet (Háskóli Íslands)i 1911.
For mange var det også en kamp imod en samfundsomvæltning, bort fra et samfund som havde den traditionelle landbrugsbaserede livsstil.
Altinget fik i 1904 lovgivende magt for indre Islandske anliggender og i 1915 blev der indført stemmeret for mænd og kvinder. Under 1. verdenskrig mindskedes de økonomiske forbindelser med Danmark meget, og i 1918 opnåedes der enighed om en unionsaftale, sådan at Island blev et selvstændigt rige, men med Konge og udenrigspolitik fælles med Danmark. Aftalen skulle genforhandles efter 25 år.
Da unionsaftalen mellem Island og Danmark udløb og skulle genforhandles, var Danmark besat og af Nazi-tyskland. Island udråbte derfor egenhændig sig selv som selvstændig republik den 17. juni 1944. Det skabte i brede kredse i Danmark en bitterhed, at Islænderne handlede på denne måde, på et tidspunkt hvor Danmark var berøvet sin handlefrihed.
Islands nationaldag er også Jón Sigurðssons fødelæsedag. Jón Sigurðsson var politiker vogter af det Islandske sprog og en af de mest fremtrædende personer i den Islandske selvstændighedsbevægelse i 1800tallet, fra 1845 var han medlem af det Altinget det Islandske parlament, Jón Sigurðsson boede i København og havde mange videnskabelige, litterære og politiske opgaver.
 I de første år efter selvstændigheden blev nationaldagen fejret under meget højtidlige former. I dag fejres dagen med nedlæggelse af kranse om formiddagen. Om eftermiddagen er der mange optog, musik og gøgl. og om om aftenen er der dans i gaderne,

Webmaster kalender_dk@eudoramail.com I Toppen af siden I Juni måned