1.maj
Arbejdernes internationale
demonstrationsdag

Kalendarium

Tilbage
Webmaster kalender_dk@eudoramail.com
I 1889 AFHOLDER 2. INTERNATIONALE sin stiftende kongres I Paris
Året 1889 var hundredåret for den store franske revolution. Det blev fejret ved afholdelse af hele to arbejderkongresser. 
På begge kongresser diskuteredes nødvendige reformer til gavn for arbejderbefolkningen: 
- indførelsen af en 8-timers arbejdsdag 
- kortere arbejdstid for børn og kvinder 
- begrænsning af børnearbejde og natarbejde. 
Den vigtigste beslutning på kongresserne bliver, at gøre 1. maj til en international demonstrations- og festdag, en dag hvor arbejdere i alle lande skulle stille krav om forbedring af deres sociale og økonomiske levevilkår. Grunden til at valget af dag lige faldt på 1. maj er, at de amerikanske arbejdere allerede før kongressen har besluttet det. 1. maj 1890 er en helt speciel dag i den internationale arbejderbevægelses historie, for da er det første gang arbejdere verden over går på gaden.

1. maj - Valborgdag - var fra gammel tid en festdag hvor man fejrede forårets komme. I Danmark var 1. maj også skiftedag for det store antal tyende som skulle have en ny plads hos en arbejdsgiver frem til november. 1. maj var derfor en fridag, og de som ikke skiftede plads deltog i festlighederne.

Forberedelserne til det første danske 1. maj-arrangement begyndte allerede i september 1889. 
I løbet af foråret 1890 lykkedes det Jens Jensen at få tilslutning til "at gøre den 1. Maj 1890 til en almindelig fridag og benytte den til en demonstration for 8 timers arbejdsdag". Denne beslutning fik officiel tilslutning fra fagforeninger i flere danske byer.
Den almindelige begejstring blev imidlertid hurtigt brudt af problemer.
Hverken de private eller offentlige arbejdsgivere ville tildele arbejderne en fridag. Tværtimod truede de med afskedigelse af alle der holdt fri eller ville forlade arbejdspladsen i utide.

Politimyndighederne satte også naturlige grænser for festligholdelsen af majdagen. I april udsendte politiet en bekendtgørelse hvorved "det forbydes at drage gennem gaderne i optog, at føre udfoldede faner, flag osv. gennem gaderne, synge eller i gaderne at udvise anden mod politivedtægtens bestemmelser stridende adfærd".
I København havde arbejderbevægelsen lagt vægt på at mødet afholdtes på Nørre Fælled (den nordlige del). Politimyndighederne gav tilladelsen men bestemte samtidig formen:
- Mødet kunne afholdes torsdag den 1. maj fra kl. 15 til kl. 18.
- Kun spørgsmålet om en henvendelse til regering og Rigsdag om indførelse af en normalarbejdsdag (8 timer) måtte diskuteres.
- Der måtte ikke etableres beværtning eller udsalg.
- Pladsen skulle bringes i orden efter mødets afholdelse.

På trods af at mange er blevet truet med fyring, hvis de deltager, møder 50.000 mennesker op på Fælleden. På B&W er stemningen lidt vaklende, for er en demonstration nu noget at ofre en dagløn for? Men da firmaet slår plakater op på hele værftet, der truer med afskedigelse, hvis man deltager 1. maj, betyder det, at ikke en eneste møder på arbejde på dagen. De røde faner blev opstillet i udkanten af Fælleden
Politiet lagde en jernring om festpladsen og havde fået forstærkning af et bevæbnet gendarmerikorps, og Københavns vigtigste bygninger inklusiv Amalienborg var under bevogtning. Der blev imidlertid ikke behov for sabelraslen eller skarpe skud.
Jens Jensen talte om 8-timers-dagens betydning og P. Knudsen om socialismen. Derefter sang arbejderne den ny 8-timers sang og alt sluttede fredeligt med Overbys "Socialisternes March".

Webmaster kalender_dk@eudoramail.com I Toppen af siden I Tilbage