Ansgar
Nordens Apostel

3. Februar

Kalendarium

Ansgar: er en frankisk form af Asger, som betyder Guds spyd.
Skytshelgen for Danmark, Sverrige og Skandinavien
 


Glasmosaik fra St. Anna kirke i Schwerin. Man ser Ansgar med bispehue og -stav samt bærende en model af Katedralen i Hamburg

Ansgar også kaldet "Nordens Apostel" var ud af en fornem familie og blev født 801 i Picardiet, Frankrig. Allerede som femårig mistede Ansgar sin mor og blev derfor optaget på benediktinernes klosterskole i Corbie. Kun 12 år gammel blev Ansgar selv optaget i Benediktinerordenen og blev munk. Fra i 822 i klosteret Corvey (Westfalen), hvor han senere bliver skoleforstander og prædikant.  Ansgar viste sig tidligt i besiddelse af stor fromhed og ydmyghed, ligeledes drømte han meget og disse drømme havde en stor indflydelse på hans virke.
Efter den danske kong Harald Klaks dåb i 826, blev Ansgar af hans Abbed anmodet om (på opfordring af Kejser Ludvig den fromme) at følge den fordrevne Kong Harald Klak op til Danmark, for at få gang i det missions arbejde, som Ærkebiskop Ebo af Reims allerede i 822 havde startet, men uden blivende resultater.
Ansgar oprettede i Hedeby (Slesvig) en missionsbørneskole. Men allerede i 827 måtte Kong Harald Klak igen gå i landflygtighed og Ansgar måtte atter forlade landet.
I 829 påbød Kejseren Ansgar at tage til Sverige, da svenske sendebude havde bedt om at få en kristen missionær sendt dertil. Ansgar drog afsted og rejste ad købmændenes gamle handelsrute langs Østersøens kyst, men blev undervejs overfaldet af sørøver. Ansgar reddede sig ved at springe overbord og svømme indtil kysten. Ansgar fortsatte ad vildsomme veje og kom til Birka på Bj
örkøen i Mälaren, hvor Kong Birger Herskede. Han fik Kongens tilladelse til at rejse en kirke. Ansgars ophold  i Birka varede indtil 831 og gav gode missionsresultater.
Efter hjemkomsten blev Ansgar med baggrund i de gode missionsresultater viet til biskop i Hamburg med Elb-egnen, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og hele Norden som sit arbejdsområde. Ansgar er dermed Nordens første biskop.

Der opstår i årene herefter stor uro omkring bispesædet. Danske vikingetogter med plyndringer og afbrændinger af Hamburg førte til, at Ansgar i 845 måtte flygte til Bremen, og missionsarbejdet i Danmark og det øvrige Norden genoptages først, efter at Ansgar i 847 bliver viet til Ærkebiskop af Hamburg-Bremen. Fra 849 var den politiske situation blevet så meget bedre, at Ansgar kunne genoptage sit missionsarbejde i Hedeby. I 850 fik han den danske kong Haariks tilladelse til at prædike kristen tro og til at bygge kirke. Kongen skænkede grunden og bestemte, at der altid skulle være en præst til stede. Så blev Danmarks første kirke bygget i Hedeby, og den blev viet til Guds Moder.  Men Kong Haarik selv blev aldrig døbt. Mange mennesker lod sig dengang "primsigne" dvs. korsmærke uden egentlig dåb.
I 854 blev det tilladt at ringe med kirkeklokke i Hedeby. Det havde hidtil været forbudt af frygt for, at klokken skulle skræmme slægtens gode vætter bort!
Med Kong Haariks død samme år gik kongeriget Danmark i opløsning, og dermed stoppede missionsarbejdet.
Men inden da var Ansgar draget på sin anden rejse til Birka. På vejen tilbage aflagde Ansgar visit hos Kong Erik, der nu herskede over Jylland. Kongen lod sig døbe og gav tilladelse til, at der blevet bygget en kirke i Ribe. Derefter rejste Ansgar tilbage til Bremen, og der døde han den 3. februar 865,. Han blev begravet foran højalteret i Sankt Petri Kirke. Ansgar havde altid ønsket blive martyr, men døde en naturlig død.
Resultaterne at Ansgars arbejde kan forekomme beskedne, men hans arbejde førte alligevel til at der nu kunne prædikes kristendom på de vigtigste handelspladser. Men et egentlig trosskifte i Norden det kom først ca. 100 år senere.

 


 I Tilbage I Toppen af siden I