Kalendarium

Solformørkelse 31. maj 2003 

Hvis det er klart vejr kan der tidligt morgenen lørdag d. 31. maj iagttages en delvis solformørkelse i Danmark. Formørkelsen kan ses i hele landet. Er du parat til en af dette århundreds store oplevelser? Du kommer næppe opleve en sådan næsten guddommelig hændelse særlig mange gange i dit liv.

Foto: Oddleiv Skilbrei

Lørdag d. 31. maj 2003 indtræffer en solformørkelse, der dog ikke bliver total noget sted på Jorden. På nordspidsen af Scotland, på Færøerne, Island eller i Grønland vil formørkelsen kunne opleves som ringformet (se billedet herunder NASA 2003 Eclipse Bulletin (F. Espenak & J. Anderson, det orange røde område).
Denne formørkelsen udmærker sig i øvrigt specielt ved at være ''omvendt'', idet Månens skygge skyder hen over nordpolen. Det har den effekt, at måneskyggen stryger hen over jordoverfladen fra øst mod vest, hvor det normalt er fra vest mod øst.
Begivenhedens forløb
De fleste steder i landet er formørkelsen allerede i gang, når Solen står op. Når formørkelsen er på sit højeste vil Solen stå omkring 5 grader over horisonten i nordøstlig retning. For at kunne se formørkelsen gælder det altså om, at have frit udsyn til horisonten i denne retning. Det er første gang siden d. 11. august 1999, at vi oplever en solformørkelse i Danmark og det sker først igen d. 3. oktober 2005.
Dataene gælder for nordspidsen af Mors ved Feggesund
Solen står op Start solformørkelse Solformørkelse maximum Største dækning af solskiven Slut solformørkelse
04:44 04:41 05:38 85,5%  06:37
Hvordan opstår solformørkelser og hvorfor er de så sjældne?
Månen bevæger sig rundt Jorden på ca. 4 uger. Den vil derfor med ca. 4 ugers mellemrum stå mellem Solen og Jorden, og en solformørkelse opstår, Det sker, når Månen i sin bane omkring Jorden ved nymåne bevæger sig ind foran Solen så Månen blokerer for Solens lys. 
.
Årsagen til, at der ikke indtræffer en formørkelse hver gang det er nymåne, er, at Månens baneplan hælder ca. 5 grader i forhold til Jordens bane omkring Solen (ekliptika), og at Månen derfor ved nymåne i de fleste tilfælde befinder sig enten et stykke over eller et stykke under Solen.

I Index I Maj måned I Send en mail til Webmaster I