Den hellige Vilhelm
af Roskilde

2. September

Kalendarium

Vilhelm blev født i England ca. år 1000. Han var præst og kapellan hos Kong Knud af England og Danmark.
Han fulgte Kongen under dennes rejse i Skandinavien. Han blev så chokeret over den uvidenhed, overtro og afgudsdyrkelse, der mødte dem, at han bestemte sig for at blive der for at hjælpe til med at forkynde evangeliet

Der findes kun få skriftlige optegnelser om hans liv og færden, og de få der kendes fortæller om hans forsøg på at forbedre Kongens Sven Estridsøns opførsel.
Sven Estridsøn brød Kirkens moralske love og giftede sig med sin steddatter. Gentagne gange protesterede Vilhelm og fik oven i købet offentlig støtte af Ærkebiskoppen af Hamburg. Men først da Paven og den Hellige Romerske Kejser havde revset Kongen, forstødte han sin ulovlige kone.
En anden optegnelse fortæller om at Kongen, uden forudgående rettergang, havde foranlediget, at nogle forbrydere der søgte tilflugt en en kirke, blev dræbt der og dermed skændet det hellige sted. Det førte til at Biskoppen forbød Kongen at komme i Kirken, før efter at han havde fået absolution. Kongens hoffolk drog da deres sværd, og Vilhelm belavede sig på at dø. Men i stedet skriftede Sven sin synd og gav som bod Kirken megen jord i Roskilde. Derefter arbejde Kongen og Biskoppen sammen for at støtte kristendommen.

Da Kongen døde blev han først gravlagt i Ringsted kloster afventende af Roskilde Domkirke skulle blive færdig bygget. Da Kongens båre skulle flyttes til Roskilde Domkirke drog Vilhelm af sted for at møde Kongens båre, men Vilhelm døde i det samme som båren dukkede op. Så blev Kongen og Biskoppen begge gravlagt i Roskilde Domkirke i år 1074


 I Tilbage I Toppen af siden I