Advent

Kalendarium

November måned - December måned
Webmaster kalender_dk@eudoramail.com
Advent
Advent som er latin og betyder komme og i denne her forbindelse menes Kristi komme.
Så adventstiden er en forberedelse til julehøjtiden. Det kan ikke med nogen sikkerhed siges, hvornår man er begyndt at fejre Advent, men i al fald  fra det 5. årh. er Advent blevet fejret som forberedelse til julen.
Kirkeåret begynder den første søndag i Advent. På en af de 7 datoer mellem den 27/11 og den 3/12. Således indledes Herrens år med en 4 uger lang adventstid, hvor man åndeligt skal gøre sig rede til at modtage juleevangeliets budskab om Jesus  komme
. Men også bringe tankerne fremad mod Jesus genkomst på jorden ved tidernes ende. Advent er tiden fra og med 4. søndag før jul til midnat mellem 24. og 25. december.
I gamle dage var advents tiden helliget faste og stille gøremål. Når man led disse afsavn i advents perioden så blev man bedre til at modtage de åndelige og materielle glæder som julen bringer.

 
Adventskransen
Adventskransen er kommet til Danmark via nordtyskland. Det var den tyske teolog og socialreformetor Johann Hinrich  Wichern, der  i 1833 grundlagde skikken med at hænge adventkranse op. Det skette i den børneby i Hamburg som han selv samme år havde indviet. I Haderslev kendtes adventkransen fra  omkring 1900, og det kan skyldes påvirkninger fra den nærliggende by Christiansfeld, hvor brødremenigheden som altid i særlig grad har festligholdt advent bor der.

Selv om deres julespecialitet var adventsstjernen, som egentlig slet ikke var en adventsstjerne, men en morgenstjerne, i modsætning til adventsstjernen der først er kendt fra begyndelsen af 1900tallet, så har morgenstjernen været kendt langt tilbage i tiden, så har Brødremenigheden også lavet adventskranse af mos, som blev  hængt op i hjemmene.

I Åbenrå blev kransen først kendt senere, nemlig under Første Verdenskrig, og det var ikke fordi skikken havde bredt sig dertil hverken fra Haderslev eller Christiansfeld.
En overlægefrue i Åbenrå beretter således om, hvordan hun har bidraget til, at den blev indført der i byen.
Det hele begyndte meget personligt. Hun fortæller, hvordan hun i 1914 omkring advent følte sig knuget af ensomhed og stor ængstelse - "min mand var ved fronten, og jeg havde ikke hørt fra ham - vidste ingenting - og tænkte, at jeg måske aldrig så ham mere". Fra sin barndom i Thuingen mindedes hun da, at hun hos sin mormor tilbage til 1888 havde set en adventskrans, og en sådan lyskrans fik hun nu lyst til at hænge op i sin hjem. Så gik hun ned til gartneren i hovedgaden. Men gartneren anede ikke, hvordan en adventskrans så ud. Hun måtte i forbindelse med en gammel kollega, der stammede fra Oberschlesien. Han kunne forklare, hvordan den skulle laves. Flere sønderjyske højskoler tog derefter denne Åbenrå-tradition op, og allerede i begyndelsen af 1920'erne blev den også indført på Askov og på Snoghøj Gymnastikhøjskole- og den er i øvrigt på den tid blevet så almindelig rundt om i hjemmene over hele landsdelen, at man nu med rette kan betegne adventskransen som en sønderjysk tradition.

Og den sønderjyske adventskrans blev kendt over hele landet, da blomsterhandlerne begyndte at forhandle den i 1939-1940, og den blev indført i mange hjem under Besættelsen. Det var en lysskik, man gerne tog til sig i en mørketid, og allerede på julemærket i 1946 afbildede man denne grankrans med de røde bånd og de fire adventslys. Dermed var den nye tradition med et slag - og ret beset meget hurtigt - blevet så at sige autoriseret som en rigsdansk juleskik.

Nogle bruger at hænge kransen op i 3 bånd. Ligesom på julemærket. Det er nemlig lettere at finde kransens balancepunkt med 3 bånd end med 4. Derimod er det sværere at anbringe 4 lys mellem 3 bånd. Derfor foretrækker mange trods alt de 4 bånd!
Om man bruger 3 eller 4 bånd har således ikke noget med nogen form for kristen symbolik at gøre. At nogle kategorisk fastholder, at det ene er "rigtigere" end det andet, skyldes udelukkende familietradition.

 

DE 4 LYS

"Hvorfor skal der lys i?" spurgte Anna.

"Ja, det er en længere historie," fortalte Søren, "men nu skal du høre. Det har jo med Gud at gøre, for Han er lys, og der er slet intet mørke i Ham.

Da Han skabte det hele, sagde Han:

"DER BLIVE LYS"
og der blev lys, - og Gud så, at lyset var godt. Og Gud ønsker at sige det til hvert menneske på jorden:
"DER BLIVE LYS"

Gud har givet os en bog, der er fuld af lys. Lukker vi den, slukker vi lyset, men åbner vi den, tænder vi lys. Når man er ked af det og læser lidt i bogen, så opdager man lyset, og hvor lyset er, kan mørket ikke gro.

Forleden var jeg lidt trist, men da jeg læste om lyset ved havet, blev jeg glad igen, ja, ser du, det handler om underet ved Det røde Hav.

Du husker nok, at Moses var trængt op i et hjørne med hele sit folk. Da folket fik øje på Faraos hurtige stridsvogne, tabte de fuldstændig modet og snakkede kun om undergang og død.
Men se, da trådte Moses frem for hele folket og sagde: "Frygt ikke, i dag skal I se Herrens frelse. Gud skal kæmpe for jer, men I skal tie." Og Gud tændte et lys ved havet. Ja, det var som et stort juletræ. En ildsøjle, som skinnede om natten for israelitterne. Hele natten var der lys på den israelitiske side, men kulsort nat på den egyptiske side.
Moses fik øje på sin stav og rakte den ud over havet, som skiltes. Gud lyste op og handlede for sit folk, da nøden var størst. Det samme gør Gud i dag. Læser vi i Bibelen bliver ordet en lygte for vor fod og lys på vor sti."

 
"Men hvad betyder lysene så?", spurgte Anna nu utålmodigt.

"Det drejer sig om en konge," svarede Søren.

DET FØRSTE LYS:
"Det første lys er lyset fra Betlehem. Du ved, hyrderne holdt nattevagt.
Pludselig skete der noget. Hele landskabet lå badet i et strålende lys fra englens herlighed. Hyrderne blev forskrækkede, men englen beroligede dem med at sige:
"Frygt ikke, for i dag bliver der glæde og fred".
 
Det første lys kan også udtrykkes med en sang, sagde Søren og begyndte at synge:

"Gør døren høj, gør porten vid !
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er alverdens frelsermand".

DET ANDET LYS:
Det andet lys betyder lyset fra bjerget.

Engang gik Jesus og tre af hans venner op på et højt bjerg. De tre venner blev pludselig bange, for der skete noget højst besynderligt.
Der står i Bibelen, at "Jesus blev forvandlet for deres øjne, hans åsyn strålede som solen og hans klæder blev hvide som sne".
Peter var en af vennerne. Han hørte en røst fra himlen, der lød: "Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag."
Peter glemte det aldrig, heller ikke det, der skete ved bjergets fod. "Åh, du vantro og forvildede slægt", sagde Jesus, "hvor længe skal jeg tåle jer.
vis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg. Flyt dig derfra og derhen, så skal det flytte sig. Intet vil være umuligt for jer."

"Der er også knyttet et vers til det andet lys," sagde Søren og sang igen:

"Han er den rettes glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå."

DET TREDIE LYS:
Så er det det tredie lys.

Det er lyset fra Golgata. Her blev der indgået en fredspagt, som aldrig kan brydes. En total sejr over mørket, hvor Jesus afvæbnede magterne og myndighederne.
En mand tæt ved oplevede lyset. Med ordene "I dag skal du være med mig i paradiset" blev han ført ind i lysenes rige."

Også til det tredie lys knyttes der en sang til:

"Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

DET FJERDE LYS:
"Det fjerde lys er lyset fra graven, opstandelseslyset.

Jesus opstod påskemorgen. Hans lys forvandlede sorg til glæde.
Der blev virkelig glæde blandt disciplene, da det gik op for dem, at deres mester levede."

Også til det fjerde lys er dedr knyttet en sang:

"Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er."

 

Gamle vejrvarsler knyttet til Advent

  • Frost på første søndag i Advent holder jorden bunden i atten uger
  • Smukt vejr i første Advent uge holder ofte til jul
  • Det er et dårligt varsel hvis der falder større mængder sne i adventstiden for, advents sne vil påsken se
  • Rimfrost i advent varsler en god boghvede høst

I  Webmaster kalender_dk@eudoramail.com  I  Tilbage  I