Kalendarium
21. juni 

 
Sankt Albans - Albanus - Albani

Skt. Alban som har givet navn til dagen, var den første britiske kristne martyr. Der hersker en del usikkerhed om hvornår han egentlig døde, men ifølge katolsk tradition ca. år 304 under romerske kristenforfølgelser i det daværende Verulamium (nu St. Albans).
En kristen præst Amphibalus søgte, for at skjule sig for de romerske soldter, tilflugt i Alabans hus, Alban lod sig omvende til den kristne tro og blev dødt. Da soldaterne kom, klædte Alban sig i præstens kappe og blev arresteret i dennes sted. Alban blev bragt for en dommer, der blev rasende over dette bedrag. Da Alban ikke ville afsværge sin kristne tro, besluttede dommeren, at Alban skulle have samme straf som præsten vil have fået, og han blev derfor halshugget. Alban erklærede: "Jeg tilbeder og elsker den sande og levende Gud, som skabte alle ting."

Traditionen fortæller, at Alban udvirkede mirakler på vej til henrettelsen, da de kom til en bro over en flod, som de skulle passere, var broen stoppet med en stor menneske mængde. Alban delte da flodens vande i to, sådan at de kunne gå tørskoet over flodsengen. Bøddelen blev så imponeret over dette, at han straks konverterede til kristendommen. Han ville derfor ikke udføre sit hverv - det medførte, at han blev henrettet umiddelbart efter Alban. En ny bøddel var hurtigt blevet fremskaffet. Legenden siger, at da han halshuggede Alban sprang øjne ud af hans hoved.
Sankt Alban
Knud den Hellige Vikingekongen Knud den Hellige hjemførte Skt. Albans relikvier til Odense, hvor han havde sin kongsgård.
Tæt ved kongsgården lå en trækirke, der blev viet til Skt. Alban. Det var den gamle Skt. Albani Kirke, der formentlig var Odenses ældste sognekirke (den må ikke forveksles med den nuværende Skt. Albani Kirke). Her blev relikvierne fra helgenerne opbevaret i to småskrin.
Ælnoth Krøniken fortæller, at da Knud den Hellige blev dræbt den 10. juli 1086 i Skt. Albani Kirke, slog oprørerne en bjælke ind, som faldt ned, ramte alteret og væltede de to små helgenskrin på gulvet.
Hvad der er blevet af Skt. Albans relikvier er usikkert, de har været i domkirkens besiddelse og omtales i et gavebrev fra 1183. Et skrin med Skt. Albans er relikvier er senest omtalt i 1505, derefter findes der ikke flere sikre oplysninger om hans jordiske rester.
Sankt Albans Cathedral Sankt Albans Cathedral står på det sted hvor Alban efter at han var blevet halshugget blev begravet.
Fra St.Germanus biskop af Auxerre i Gallien der under sin rejse i England i år 429 besøgte stedet ved vi at der allerede på det tidspunkt var en bygning på stedet. Senere sandsynligvis omkring år 793 grundlagde kong Offa et benediktinerkloster på stedet . Dette blev erstattet i 1077 af den store Norman kirken og klosteret, resterne af dem er stadig delvist synlige i tårnet og centrale del af den nuværende domkirke.
Sankt Albans grav

Toppen af siden I Menuen I Tilbage