DECEMBER  MÅNED

Kalendarium

Årets 12. måned 31 dage
Tycho Brahesdage i måneden: 6. 11. og 18..

Gammel dansk navn for December måned var Christmåned, nu skulle dyrene slagtes, det var nu så koldt at man trygt kunne slagte og nedsalte kødet til vinterens forråd, uden at risiko for at kødet blev fordærvet inden det blev spist.
December betyder egentlig tiende, månedens navn stammer fra det antikke Rom fra Kong Numa Pompilius kalender ca. 500 år f.kr., året startede dengang med marts måned og december var derfor årets tienende måned. Først efter kalender reformen i 1582 (Danmark år 1700) hvor den Gregorianske kalender blev indført blev januar gjort til årets første måned.. 

 • Decembristerne dansk kunstnersammenslutning stiftet i december 1928


December måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog/kalender),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

Vers af C. J. Boye, der tager afsked med sommeren og året.

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund,
farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund.

Overtro og varsler for december generelt

Et gammelt ordsprog sagde at torden i december gav godt korn, god frugt og fred.
Det siges også at fint vejr i første adventsuge varer lige til jul.
Men bonden ville helst have kulde og sne i december måned da det kommende år så ville blive frugtbart og vi ville få en god sommer.
 

December er ifølge kalenderen den første vintermåned. December er også glædens og forventningernes tid, det nye kirkeår begynder med første søndag i [Advent]. December er også den tid på året, hvor vi alle bliver grebet af en trang til at være godgørende, det gælder overfor både mennesker og dyr, vi vil alle gerne påtage os giverens rolle. 

Månedens vers
Nu vil jeg leve i lyststighed
og slagte til jul en okse fed,
og vil jeg mig nu varm holde,
forhåbende at overleve vinterens kulde
 

 

Advent
Jerusalemsskomager
Tamperretten

Nytåret

De vigtigste arbejder i december måned i de gamle landsby samfund

 • Tiden var nu inde til at køre alje ud på rugmarken, ligesom det også var nu der skulle tjørn og staver til reparation og bygning af hegn.

 • Når der var kommet is på søer og moser kunne bonden hente tagrør til reparation af tagene og pileris til reparation af gærderne.

 • Men der skulle også være tid til at lave tovværk og bindegarn af hør og hamp 

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:

 • Årets sidste måned blev for det meste brugt til indendørssysler som forberedelse til jul

Den 6. december Sankt Nikolaus dag

Nikolaus dansk navn Nikolaj eller (Julemanden) blev født i byen Mura på Tyrkiets Sydkyst ca. år 270, døde i ca. år 350
Søfarendes og børns helgen ifølge traditionen biskop i Myra i Lilleasien, han blev forbillede for vore dages julemand.
Ifølge legenden reddede Nikolaus små børn som en ond mand stjal og nedsaltede.
Senere reddede Nilolaus tre sømænd og blev derfor de søfarendes værne Helgen

Overtro, varsler og vejrvarsler for Sankt Nikolaus dag
 • Et gammelt mundheld siger at som vejret er på Nikolaus dag, sådan bliver månedens vejr.

9. december Sankt Anna, Annadag, Rudolph

Sct. Anna. Jomfru Marias mor, som i den katolske tid blev æret på denne dag. Denne dag
Overtro, varsler og vejrvarsler for Skt. Annasdag
 • Tøvejr på denne vil give en mild vinter
 • Det var efter gammel skik tid at starte juleforberedelserne denne dag f.eks. ølbrygningen.

11. december  Damasus' dag (Termin)

Damasus blev blev født i 304 og valgt til pave i 366 efter Liberius' død og var pave indtil sin død i 384. Damasus var romersk diakon, søn af en præst - måske af spansk herkomst. Under størstedelen af sit pontifikat (embedes periode) måtte kan forsvare sig mod anklager fra sine modstander for vold og slet levned, men alligevel i 380 blev den rettroende kristendom anerkendt som romersk statsreligion af kejserne Gratian og Theodosius I. Damasus huskes også særligt for sin restaurering af katakomberne og sin omhu for de første martyrers gravsteder. Damasus skrev selv versificerede indskrifter til gravene, og mange af disse indskrifter er stadig bevaret.
Dagen er også Terminsdag også kaldet Fandens fødselsdag. Termin er et latinsk ord og betyder egentlig fastsat tidspunkt eller forfaldsdato. Der står stadig Termin i mange kalendere, det skyldes at låntagere tidligere betalte afdrag på ejendomslån m.m. på terminsdagen. Dagen omtales første gang som terminsdag i en lov fra 1643.

Pave Damasus I, kunstner ukendt

Overtro, varsler og vejrvarsler for Damasus' dag
 • Der kendes ingen vejrvarsler for denne dag

Den 13. december Sankt Luciadag

Da vi her i landet stadig anvendte den Julianske kalender, var natten mellem den 12 og 13 december årets længste nat, og derfor var der fyldt med trolddom og onde magter, og man gik derfor ikke udendørs i Lucianatten.

For gårdens unge piger var Lucianatten særlig spændende. Folketroen sagde nemlig, at det var muligt for hende at få sin tilkommende at se, hvis hun tog et tændt lys i hver hånd og stirrede ind i et spejl, samtidig med at hun fremsagde denne remse:
 
Lussi du blide
skal lade mig vide,
hvis dug jeg skal brede,
hvis seng jeg skal rede,
hvis kærest jeg skal være,
hvis barn jeg skal bære,
hvis arm jeg skal sove i.

 
Overtro, varsler og vejrvarsler for Luciadag
 • Der ingen vejrvarsler tilknyttet denne dag

21. december Thomas' dag, Årets korteste dag, Vintersolhverv

Dagen har navn efter Jesus' discipel Thomas også kaldet den vantro Thomas. I følge beretningen blev Thomas sendt til Indien for at udbrede kristendommen der. I norden var Thomas dag tidligere en uofficiel opsigelsesdag.
Overtro, varsler og vejrvarsler for 21. december
 • Der ingen vejrvarsler tilknyttet denne dag
 
Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
2,2 28 4,3 55 mm. 16 9 0 4,2 4,3 6,1

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i december måned er målt i 1981 og var på minus 25,6 grader. 

 • Koldeste december måned var i 1981 med -4,0 grader.

 • Højeste temperatur i december er målt i 1953 og var på 14,5 grader. 

 • Varmeste december måned var i 1934 med 5,1 grader. 

 • Maksimum nedbør i december er 140 mm målt i 1985. 

 • Minimum nedbør i december er 7 mm målt i 1890.

Toppen af siden I Tilbage I