Februar (Blidemåned)   Kalendarium

28 dage, hvert 4. år når der er skudår 29 dage
TychoBrahes dage i måneden: 9., 10., 11., 17. og 18..

Årets anden måned, men efter den romerske kalender er det årets tolvte måned, og derfor er skuddagen lagt i denne måned. 
Det latinske navn betyder renselses (februare=rense)
Gammelt dansk navn for februar måned var blidemåned.
Februare=rense hentyder til den renselsesfest viet til  underverdenens Februus, en etruskisk gud til vis ære (Lupercalia festen) blev afholdt i det gamle Rom.
Det gamle danske navn skyldes måske forhåbninger om at vinteren nu tog af og det blev blidere.
Et gammelt nordisk navn "gøje måned" er kendt fra dele af Norden. Det hentyder måske til sagnhistoriens Goa, der er datter af "Sne den Gamle". Til ham ofrede man ved midvinterblotet

Februarrevolutionen: oprør i Paris 22 - 24 februar 1848 mod bogerkongen Louis-Philippe. Efter en midlertidig regering indførtes den 2. republik. Februarrevolutionens liberale tanker fængede i andre europæiske lande, og førte i Danmark til enevældens fald 1849.

Tampperdag - Tamperretten
Fastelavn
falder i tidsrummet fra den d. 1. februar til d. 7. marts. [Læs mere]

Gækkebreve var en populær skik der hørte forårstiden til mere bestemt fra Dorotheas dag til påske.


Februar måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean.

Månedens vers:
Jeg frygter for Kuldens yderste magt
til skoven at skove tager jeg iagt
En skindkjortel min ryg jeg nu yder
Den varmer mit legem og Kulden forbyder
Ligesom januar var februar en stille måned med udendørs arbejde, tiden blev først og fremmest brugt til at hente tjørnekviste og pilegrene til bygning samt reparation af risgærderne omkring markerne ("vangene"), ligeledes var det tid for tørveskæring.
Hvis vejret var til det, gik man også i gang med at gødske kålgårdene og haverne, med hønse- og duemøg så var de tjenlige, når vækstsæsonen kom.
Var der gæs på gården, skulle de parres i denne måned. Der skulle også helst være tid til at se, hvordan bierne havde det, samt til fiskeri, så der da var lidt, som kunne give smag til fastemaden.
Det sidste korn blev tærsket i denne måned.
Overtro, varsler og vejrvarsler for februar
Det er visselig bedre at gå mod en sulten ulv end at arbejde uden trøje i februar, eller: Det er et skidt varsel, når katten soler sig og kragerne tumler livligt omkring i februar. - 
Folketroen siger også at man skal afholde sig fra kold mad og drikke, derimod er det godt at spise honning.
 • I februar ser vi helst heftig blæst og megen sne.
 • Falder der kun lidt sne i februar, må vi forvente kulde i maj.
 • Er februar mild varsler det kulde i påsken.
 • Kold februar lover en god vækstsæson.
 • Lun februar lover kølig marts.
 • Regn i februar varsler frost i marts.
 • er fuglene i februar fede, da falder megen sne derefter.
 • torden i februar betyder mange mænds død, og mest de riges.

2. Februar Kyndelmisse eller Mariemesse

Kyndelmisse knude (hårdt vintervejr)
som vil tude
holder derude
med sine stude
og ryster sine klude,
da er den halve vinter ude.
Dagens navn stammer fra den det latinske udtryk for lysenesfest missa candelarum på dansk kandelabermesse og kyndel er en oldnordisk middelalder forvanskning af forstavelsen kandel. I Jylland kaldtes dagen også ofte for Kjørmes eller Kjærmessedag.
Indtil 1770 var kyndelmisse officiel helligdag og der blev afholdt kjørmesgilde.
I katolske kirker velsigner man vokskerterne og tænder lys til Jomfru Marias ære den 2. februar. Men menigheden kunne også lægge deres egne lys på alteret, så de fik ekstra kraft. Kyndelmisselys var nemlig gode at tænde i tordenvejr. Da de også kunne holde onde ånder borte.
Ifølge Det gamle Testamente var en kvinde uren i fyrre dage efter en fødsel. Den 2. februar er der gået fyrre dage efter den dag, der af kirken er blevet udnævnt til Jesu fødselsdag. Ved kyndelmisse blev Jomfru Maria med andre ord atter "ren" og kunne atter deltage i menigheden.
Dagen blev i det gamle bondesamfund betragtet som meget betydningsfuld, fordi den ligger præcis midt mellem (vinterens begyndelse) 1. november og (forårets begyndelse) 1. maj; på den dag skulle halvdelen af dyrenes vinterfoder og af alt andet forråd helst være tilbage. Læs mere om Kyndelmisse
 
Den 2. februar er helt fra gammel tid blevet opfattet som den koldeste dag på året, det er her vinteren vender (midtvinter).
Det ses også i nogle vers begået af to af vore gamle samle digter St. St. Blicher og Jeppe Aakjær.
Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

St. St. Blicher, 1838
Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!

Jeppe Aakjær, 1916
Overtro, varsler og vejrvarsler for Kyndelmisse
Der blev den dag taget mange varsler, kyndelmisse er en af er en af årets meget store og vigtige "vejrdage", sikkert bl.a. fordi det netop er årets første "Vor Frue dag" i katolsk tid blev jomfru Maria Jesus moder fjeret med i alt syv store højtider. Generelt gælder det for alle "Vor Fruedage" som vejret var på den foregående Vor Frue dag, således skulle også det ville blive på den næste. 
Det skulle helst blæse meget kraftigt denne dag - helst så voldsomt, at "atten kællinger ikke kunne holde den nittende ved jorden", så ville vinterens magt være alvorlig truet og kulden ikke vare meget længere.
Hvis solen skinner på denne dag, bliver murmeldyret bange for sin egen skygge, når den kommer frem fra sin hule. Så kravler den tilbage og bliver dernede i sin hule endnu syv uger, til vinteren er forbi. Men hvis vejret er gråt og trist,, bliver den oppe, for så vil resten af vinteren blive mild.
Lige så mange dage, som lærken synger før kyndelmisse, lige så mange skal hun græde efter voldermisse (1. maj). (Sanglærken kommer normalt til Danmark i løbet af februar måned).
En grøn (d.v.s. mild) kyndelmisse giver lover en spids (kold) påske.
Skinner solen klart til kyndelmisse, da er der stadig sne i vente
Som nævnt var Kyndelmisse tidligere været helligdag, og der var tradition for at spise fedt flæsk og rugmelspandekager..

Murmeldyret - groundhog
Murmeldyret
(Groundhog)
3. Februar Skt. Blasius' dag

Mindedag for Blasius Eremit og Biskop i Sebaste i Armenien blev Martyr dræbt (sandsynligvis år 316) under Kejser Licinius kristenforfølgelser. [Læs mere] I Danmark også mindedag for for Ansgar også kaldet Nordens Apostel  [Læs mere]

Andre begivenheder på denne dag:
 • 1968 Prinsesse Benedikte bliver gift med prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg.på Fredensborg Slot.
 • 1919 Afholder Folkenes Forbund sit første møde i Paris, under forsæde af USAs præsident Woodrow Wilson
 • 1966 Den ubemandede sovjetiske rumsonde "Luna 9" foretager den første bløde landing på Månen.
Overtro, varsler og vejrvarsler for Skt. Blasius dag også kaldet Blåsmesse
I ældre tid blev dagen i nogle egne af landet kaldt for Blåsmesse. Mange af de traditioner, der var knyttet til dagen, har sammenhæng med dette navn at blæse.
 • Sømænd måtte ikke sige dagens navn Blåsmesse højt for så ville det blive storm
 • En anden gammel tradition siger, at på Blåsmessedag måtte man ikke spinde, for så ville taget blæde af..
 • Bondebefolkningen anså Blåsmesse for at være den første vårdag, man troede at blæsten havde betydning for livet i naturen, og at vinden den dag blæste liv i alle de skabninger i naturen, der var i vinterdvale.
 • Endvidere måtte man på denne dag ikke udføre arbejde, med noget der drejede rundt. Som f.eks. spinderok, slibesten møllehjul o.lign., intet må på denne dag ikke dreje rundt, thi så vil kreaturerne løbe til de styrter omkuld.

 

5. Februar Skt. Agathe af Catanias' dag
Den kristne Agathe på Sicilien vil ikke gifte sig med den lokale romerske statholder. Derfor bliver hun fængslet og dræbt under tortur, hvorunder hun får skåret sine bryster af. Derfor påkalder de ammende kvinder hende i middelalderen. Læs mere
Overtro, varsler og vejrvarsler for Skt. Dorotheas dag

Aftenen er meget velegnet til at tage kærestevarsler. Faster man hele dagen og spiser evt. en smule salt ved sengetid, vil man drømme om sin tilkomne.

Andre begivenheder igennem tiderne på denne dag:
 • 1259 - Den stridbare ærkebiskop Jakob Erlandsen fængsles af Kong Christoffer 1.
 • 1864 - Tilbagetoget fra Dannevirke: Overgeneral Christian de Meza beslutter at foretage en tilbagetrækning før hæren bliver omgået. Der er ingen forståelse for denne disposition hverken i regeringen eller offentligheden, så den kommer til at koste generalen hans kommando.
 • 1941 - Danmark udleverer under pres seks torpedobåde til den tyske marine.
  Fødte på denne dato:
 • 1947 - Aage Brusgaard, dansk gårdejer og politiker.
 • 1972 - H.K.H. Kronprinsesse Mary af Danmark, Kronprins Frederiks hustru og medlem af det danske kongehus.

 

6. Februar Skt. Dorotheas' dag
Der findes næsten ikke nogen historiske fakta om Dorotheas liv. Men legenden fortæller, at hun var datter af en kristen senator Dorus. Det fortælles at hun var en jomfru, der under Kejser Diokletians kristenforfølgelser forsvarede sin tro og kyskhed under de grusomste pinsler og tortur.
Legenden fortæller at to kvinder, der havde opgivet den kristne tro, blev sendt til Dorthea for for også at få hende til at opgive den kristne tro. Men Dorothea afslog og fik i stedet dem begge bragt tilbage til den kristne tro igen. Det gjorde Guvenøren Fabricius så rasende, at han dømte hende til døden ved halshugning. Inden hendes hendes henrettelse gennemgik hun den grusomste tortur på en strækkebænk, men det fortælles at skønt hendes pinsler var store, så smilede hun alligevel under torturen, ved tanken om de to kvinder hun havde fået omvendt. Men I nogen versioner af legenden fortælles det, at de to kvinder Chrysta og Callista, led martyrdøden sammen med Dorothea.
Dorotheas navn er også knyttet til legenden om Rosenunderet. Det går ud på, at da Dorothea var på vej til sin henrettelse, bad en dommer hende hånligt om at sende ham blomster og frugt fra Kristi Have, når hun snart kom der. Straks da hun var blevet halshugget, bragte et himmelskvæsen ham en kurv med roser og æbler, sammen med en hilsen fra Dorothea.

I middelalderens Danmark blev Dorothea regnet som en ekstra nødhjælper, altså ikke blandt de 14 officielle men som den 15.. Legenden fortæller, at hendes sidste bøn til Gud var, at alle der i bøn ville påkalde hende skulle blive hørt.
Sankt Dorothea en af de fire store jomfruer sammen med Sankt Barbara, Sankt Catharina og Sankt Margaretha .

Overtro, varsler og vejrvarsler for Skt. Dorotheas dag

Dorothea liljen og vor almindelige vintergække må meget gerne springe ud nu, det varsler et tidlig forår

Andre begivenheder igennem tiderne på denne dag:
 • 1968 Danmarks Radio TV sender nu farvefjernsyn til hele landet.
 • 1864 - Under tilbagetrækning fra Dannevirke udkæmper hærens bagtrop under ledelse af overgeneral Christian de Meza et slag mod den preussisk-østrigske hær ved Sankelmark. Imens tager hæren under general Gerlach opstilling ved Dybbøl.
  Fødte på denne dato
 • H.K.H. Prinsesse Marie (Marie Agathe Odile, prinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat; født Marie Agathe Odile Cavallier den 6. februar 1976 i Paris) Prins Joachims hustru og medlem af det danske kongehus.

 

14. Februar Sct. Valentinsdag

 Sct. Valentine der er egentligt tre af dem levede omkring år 250 e. kr. i Rom

I England og Skotland  er det en gammel skik at unge mennesker sender hinanden gaver eller skriftlige kærlighedserklæringer såkaldte Valentines på Valentinsdag. Der er dog ikke noget i de gamle beretninger om Skt. Valentin der kan sætte ham i forbindelse med denne skik. I dag i Internettes tid er der via USA ved at opstå en hel særlig Valentins Internetkultur.

Sct. Valentin er skytshelgen for kærestefolk og epileptiker, her til højre ses han derfor på det tyske epileptiker forbunds bomærke.

Læs mere om Sct. Valentine 

Et Valentinsdigt

Et kys er et udtryk
for et indtryk
som bliver påtrykt
under højtryk
uden at den undertrykte
bliver særlig nedtrykt

Andre begivenheder på denne dag:
 • 1968 Prinsesse Benedikte bliver gift med prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg.på Fredensborg Slot.
20. Februar Sct. Eucharias' dag
 
Det vides ikke bestemt hvilken person der tænkes på med denne dag, men måske er det den Eucharias, som efter et fromt og ydmygt klosterliv blev  biskop af Orleans i 719. Da Karl Martel, som besejrede maurerne, ville beslaglægge kirkens gods, satte Eucharias sig til modværge og blev derfor forvist til et kloster i Køln. Han døde i 738. 
Men det kan også være Biskoppen i Lyon, der var gift med en fornem kvinde der hed Galla, denne Eucharias' døde i år 450.
Tamperdag fire kvartårlige fastedage i den katolske kirke, på disse dage trådte tamperretten sammen en særlig gejstlig domstol der afsagde domme i ægteskabssager.
 

22. Februar Sct. Peters dag (Peters stol, Per varmsten, Pers katt)

Denne dag har navn efter Apostlen Peter. Peter blev født ca. samtidig med Jesus i Betsaida i Galilæa Peters far var Jonas og hans bror Apostlen Andreas. Peter har hele tre mindedage Peters fængsels dag den 1. august og Peter og Pauls fælles mindedag der fejres den 29. juni og endelig Peters stol den 22. februar der er til minde om at Apostlen Peter efter traditionen den dag påbegyndte sit embede som Biskop af Rom . De steder i verdenen hvor dagen stadig fejres, har festen udviklet sig til en taksigelses fest for Kirkens enhed og den måde den romerske biskop PAVEN løser sin opgave, og Kirkens Apostolske fundament. Men allerede i tiden før festen for Peters stol blev der i Rom holdt en fest i tiden fra 13. til 22 februar til minde for de døde. Efter 8 dages sorg over den afdøde mødtes alle slægtninge på den niende dag ved det afsluttende fælles måltid skulle der stå en stol tom til den afdøde.
Overtro, varsler og vejrvarsler for Sct Peters dag (Peters stol, Per Varsten, Per Katt)
Traditionen siger at på Per Varmstens dag kastede selve Sct. Peter en glohed sten i søer, åer og andre vandløb vandene begyndte så at tø nedefra isen blev så usikker at ræven ikke længere turde gå over isen og vinteren vendte der blev så varmt stenbideren slap sit greb i stenene og kunne spises fra den dag. I nordisk folkemund hed det sig at for Peters Katt løfter vinteren sin hat
 • Er jorden optøet, så man kan bore en kæp dybt ned, bliver det godt vejr og tø. Derfor navnet Per Kæp.
 • Er frosten borte, og fuglene vælger deres mage, så vil St. Peter os våren inddrage.
 • Men har St. Peter istapper i skægget, kan vi vente at vinteren fortsætter i lang tid endnu.
 • Endvidere sagde traditionen at hvis det frøs natten til Petters stol så ville det fryse 40 nætter endnu

 

24. Februar Sct. Matthisdag, Skuddag

Mathias var den apostel, der blev valgt efter Judas Iskariot, som forrådte Jesus. Det er alt, hvad vi reelt ved om ham. Men ifølge legenden led han senere døden ved (bl.a.) halshugning med økse, der er apostelens symbol. Egentlig er det jo ganske rimeligt, at denne "ekstra" discipel og apostel fik tildelt skuddagen som helgendag. I de år hvor det er skudår flytter Sct. Mathiasdag til den 25. februar 

Ifølge kalenderen er et almindeligt år på 365 dage. Men i virkeligheden er Jorden 365 døgn, 6 timer, 9 minutter og 9,5 sekunder om at nå en gang rundt om Solen. For at regnestykket skal gå bedre op, må man derfor indføje en ekstra dag hvert fjerde år. Denne dag kaldes for skuddag og året for skudår. Skudårstal er altid delelige med fire. Men der bliver herved 9 minutter og knap 10 sekunder til overs, og for at regnskabet helt skal passe, må man så regulere yderligere på det. Derfor er det kun århundredskift, der er delelige med 400, som er skudår. Således er år 2000 skudår men ikke år 1900 og år 2100 
I de år der er skudår er der 29 dage i februar måned mod normalt 28 dage. I disse år er det den 24. februar der er skuddag, forklaringen på dette skal findes helt tilbage i Romerriget. Den 23. februar var guddommen Terminus dag og dengang årets sidste dag. På denne dag blev på beslutning af kong Numa Terminalierne, en slags "nytår" fejret, det var derfor naturligt at lægge den ekstra dag efter den 23. Skikken med at regne den 24. som skuddagen bibeholdtes, også efter at februar fik 28 dage.
På skuddagen var det i de gode gamle skik at en ung pige måtte fri til en karl 
Baggrunden for skikken skal efter al sandsynlighed søges i Skotland. Her dekreterede dronning Margaret i 1288, at enhver kvinde "af både høj og lav byrd" kunne bejle på skuddagen. Hvis en karl ville afvise frieriet, skulle han bøde "den sum af en Dundis" - dvs. en betydelig bod. Den mand, der kunne dokumentere, at han allerede var trolovet med en anden, kunne naturligvis frit afslå en bejlerske.
I Danmark har pigernes frieri på skuddagen næppe nogensinde været opfattet som andet end spøg og morskab. Det udelukker naturligvis ikke, at piger kan have brugt lejligheden til at fri til deres kæreste. I Danmark er den traditionelle "kompensationsgave" normalt 12 par silkestrømper eller 12 par handsker.

Overtro, varsler og vejrvarsler for Sct Matthias dag
 
 • Dugger der før eller på denne dag, er det ude med vinteren.
 • Selv om vinteren har været hård, får vi helt sikker tø efter Sankt Mathias
 • Som vejret er denne dag, vil den holde sig de kommende 40 dage
 • Mathias bryde is - Men finder han ikke is, så lægger han is ( det skal helst være koldt op til 24. februar, ellers får vi en kuldeperiode)
 • Råger skal helst vende tilbage til Danmark på denne dag - det lover godt vækstår.

 

Vejrtal for måneden alle tal er normal tal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
0,4 65 3,7 39 mm. 13 9 0 6,3 3,9 21

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

Click for Thisted, Denmark Forecast

Toppen af siden I Menuen I