Kalendarium

Juli MÅNED

Årets syvende måned 31 dage,
Tycho Brahesdage
i måneden: 17. og 21..

Årets syvende måned har navn efter kejser Julius Cæsar, som blev myrdet i 44 f.kr.. Det var i Julius Cæsars regeringstid to år før hans død at den Julianske kalender blev indført og dermed blev året fastlagt til 365 dage plus en ekstra dag hvert fjerde år og Januar samtidig gjort til årets første måned år. For at bringe orden efter fortidens mere unøjagtige kalendere, blev der også i år 46 f.Kr. indsat tre ekstra måneder, dette år blev således på 455 dage, og blev som følge deraf kaldt "forvirringens år". Den julianske kalender blev i 1582 afløst af den gregorianske, som er vores nuværende kalender.
Gammelt nordisk navn for juli måned var ormemåned, forklaring på dette kan være at hugorme og snoge gerne vil sole sig, og derfor ofte ses ligge og sole sig i det varme julisolskin. Men det kan måske også komme af at der i juli varmen let gik orm i kødet. I nogle områder er måneden også blevet kaldt "rådmåned" eller "hømåned", i nordisk oldtid hed måneden sólmándr. 

Ferie:
Juli måned forbindes med højsommer og ferie. Den første danske ferielov er fra 13/4 1928 og fra da af blev det efterhånden almindeligt for alle klasser i samfundet at holde ferie. Før den tid kendes fra 1700tallet organiseret ferie, men kun for den velhavende del af befolkningen, fra 1800tallet begyndte også det bedrestillede borgerskab at holde fridage om sommeren.


Juli måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog/kalender),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har svigtet mig,
du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld.
Mer, mer, mer, jeg dig dog elsker 
hver gang du ler

Verset er fra Sommervise af 
Thøger Larsen

Billedet af den tunge danske rugmark er lavet af Peter Hansen

Månedens vers
"Nu skærer jeg Rugen, kører hjem mit hø,
og det som vådt er, må jeg strø.
Hundedagene går nu an med magt
derfor giver jeg nu på min sundhed agt."

De vigtigste arbejder i juli måned i de gamle landsby samfund
 • Høslætten fortsat i denne måned.

 • Sidst i juli måned kunne det første korn vinter rugen ofte høstes.

 • Der skulle også hvis der var tid dertil køres tørv hjem fra mosen.

 • Og i haven skulle vinterkålen sås

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:

 • Der skulle destilleres snaps på den vin hvorpå krydder og lægeurter fra Skt. Hans havde trukket

I juli måned skal man vogte sig for:

 • stærke drikke, for megen søvn, svedbad, åreladning, varm mad og ukyskhed.

2. Juli  Marias besøgelsesdag

Indtil år 1770 var dette en officiel helligdag, dagen blev fejret til minde om Marias besøg hos sin slægtning Elisabeth, som da havde født Johannes, som senere fik tilnavnet Døberen. Op gennem middelalderen bliver Mariafromheden til en Mariadyrkelse, Maria rykkede mere og mere ind i centrum af kirkeliv, forkyndelse og  folkefromhed. Efter reformationens gennemførelse i Danmark afskaffede man alle højtideligheder og bønner til Maria. Derefter gled Maria hurtigt ud af prædikener og kirkelivet, men hvor længe folk holdt fast ved de gamle forestillinger er ikke til at vide. 
I 1530 fremlagde den danske Biskop Hans Tausen den protestantiske trosbekendelse.  

Læs mere om Jomfru Maria                              Moderne Madonna billede fra 1996

Overtro, varsler og vejrvarsler for Marias Besøgelsesdag (Vor Frue dag - Mariædag)
 • Som vejret er på den ene Vor Frue dag således skal det i følge gammel folketro også blive på den følgende.
 • Som vejret er denne dag således skal det også blive til Olsmesse 29/7.
 • I Nordisk folketradition hed det sig at regner det på denne dag, vil det fortsætte i fyrre dage og nætter.

22. Juli Maria Magdalene 

Ifølge evangelierne var der tre kvinder ved navnet Maria hvoraf de to salver Jesus. Den hellige Maria Magdalena, det vil sige Magdala på vestbredden af Genezaretsøen, som Jesus helbredte fra "syv onde ånder", hun var en af de kvinder som fulgte og tjente ham i Galilea. Ifølge evangelisten Lukas var Maria Magdalene den synderinde dvs. prostitueret der vædede Jesu fødder med sine tåre. Hun var til stede ved hans korsfæstelse, sammen med to andre kvinder gik hun ud til hans grav, men fandt den tom. Evangelisten Markus fortæller, at det var for hende, at den opstandne Kristus først viste sig. Evangelisten Johannes tilføjer, at Herren gav hende et budskab, som hun skulle give videre til de øvrige apostle.          Læs mere om Maria Magdalena

Overtro, varsler og vejrvarsler for Maria Magdalene
 • Det regner ofte på denne dag, og den Sibylle vejrspådom siger da også, Maria har let til tårer.

23. Juli Hundedagene

Denne dag kaldes for den første Hundedag. Den følgende måneden vandrer tiden gennem løvens tegn, og disse dage blev  kaldt for hundedagene. De indledes den 23. juli og varer til 23. august, betegnelsen hundedagene, er egentlig er en arv fra oldtidens Egypten. Der var man mange år før vor tidsregning i stand til at beregne tidspunktet for vandets stigning i Nilen ved at iagttage  hvornår Sirius (Hundestjernen) for første gang blev synlig på himlen kort tid før solopgang. Egypterne mente at nu begyndte den varmeste tid på året, og at det skyldtes det stærke lys fra Sirius,  og nu begyndte Nilen også at stige. Sirius blev kaldt hundestjernen og ligger i stjernebilledet Store Hund, som indgår i stjernetågen Orion.
Også vore forfædre havde større forståelse for naturens gang, og mere indsigt i himmellegmernes bevægelser end de fleste nulevende danskere. De vidste derfor også, at dagen efter Maria Magdalene begyndte hundedagene, fordi solen da står nær Sirius (Hundestjernen). 

I 1851 i Stavanger  fødtes den danske kunstmaler Peter Severin Krøyer. Han blev en meget aktiv Skagen-maler, og hans billeder er inspireret af det fine lys på Skagen, med lette, sommerlige farvespil. 

Overtro, varsler og vejrvarsler for Hundedagene 

Bonden sagde om vejret i hundedagene "I hundedagene har vi et hundevejr"

 • Som hundedagene starter sådan vil de også ende eller
 • Som vejret er på den første hundedag sådan vil vejret være i den første halvdel af hundedagene og den sidste halvdel vil vejret være modsat 
 • Efter hundedagene kommer der ni kattedage og hvis vejret i hundedage har været slemt så vil det være endnu være i kattedagene for vejret vil altid være være i kattedagene

Bonden var først og fremmest bekymret for regn i hundedagene for nu nærmede høsten sig nemlig

 • Der begyndte nu også at blive taget varsler for den kommende vinter
 • Er der i hundedagene mange hvide skyer på himlen vil der komme megen sne i den kommende vinter
 • Hvis skyerne i hundedagene ligner hatte med hvide kanter kan der forventes megen sne i den kommende vinter

29. Juli Sct. Olavsdag - Olufsdag - Olsmesse - Olsokdag

Dagen har sit navn efter Norges første kristne konge. Olav var Norges konge 1015 - 1028. Han blev fordrevet fra landet af Knud den Store og blev dræbt i slaget ved Stiklestad 29. juli 1030 af bønder med et øksehug. Ved hans grav skete der efter sigende så mange mirakler, at han af Paven i Rom blev helgenkåret som Olav den Hellige. Sct. Olav er i dag Norges nationalhelgen, og dagen kaldes i Norge Olsokdag, olsok betyder egentlig Olavs-vågenat, og hentyder til at man i den katolske tid, ofte holdt sig vågen om natten op til større kirkelige højtider, man tilbragte så natten med at læse i biblen, meditation og bøn. I Danmark er Helsingør domkirke (Sct. Olai) viet til denne Helgen. Tidligere blev Olavs dag fejret overalt i Norden med, markeder og fester og der blev taget mange varsler.
Nu begyndte den såkaldte høsthelgen som varede frem til den 29. september Mikkelsdag, i den periode koncentrerede alt sig om høsten. I de to måneder høsthelgen varede, måtte der ikke afholdes, fester eller forgå andre ting der kunne sinke høsten.

På Færøerne kaldes dagen for Olavsøka eller Olaidag, og det er Færøernes nationaldag, og den dag da Lagtinget bliver åbnet. Landsstyrets medlemmer og præsterne går i optog fra domkirken i Thorshavn til Lagtinget som åbnes kl. 13. Det har i århundrede været skik, at færingerne rejste til fest og sammenkomst i Thorshavn på denne dag. [Læs mere]  

I 1814 blev loven om Almueskolevæsnet i Kjøbstæderne vedtaget, det vil sige, at der blev indført 7 års tvungen skolegang fra det 7. år til det 14. år.

Født:
1905 · Dag Hammarskjöld - svensk politiker og FN-generalsekretær (død 1961)
Død:
1996 · Erna Hamilton - spøjs grevinde, æresminister og legatstifter (95 år)
1890 · Vincent van Gogh - hollandsk maler (37 år)

Overtro, varsler og vejrvarsler for Sct. Olavsdag 

Varslerne for denne juli dag drejer sig om bondens frygt for regn, som kunne skade det modne korn og vanskeliggøre høsten, i de tider kunne en dårlig høst stadig overalt i Norden betyde hungersnød og få katastrofale følger.

 • Er Sct. Oluf våd, vil bonden høste med megen gråd
 • Møder Sct. Oluf med regn er det intet godt tegn 

Der blev også sagt at på Olufsdag forsvandt "Kukkermanden" gøgen for denne gang og man rettede blikket mod den kommende vinter.

 • Er det fuldmåne på Sct. Olufsdag, bliver vinteren streng
Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
16,6 247 2,9 74 mm. 13 2 3 0 2 0

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i juli måned er målt i 1903 og var på minus 0,9 grader. 

 • Koldeste juli måned var i 1979 med 13,6 grader.

 • Højeste temperatur i juli er målt i 1941 og var på 35,3 grader. 

 • Varmeste juli måned var i 1994 med 19,5 grader. 

 • Maksimum nedbør i juli er 140 mm målt i 1931. 

 • Minimum nedbør i juli er 15 mm målt i 1904, 1983 og 1004.

Toppen af siden I Tilbage I