Juni måned Kaliendarium

Juni

Kalendarium

 
Årets sjette måned 30 dage,  
Tycho Brahesdage i måneden:
den 6. og 15..
  Juni måned
Juni måneds billede er hentet
fra Les Très Riches Heures du
duc de Berry (en tidebog),  og
er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean
I Kong Numa Pompilius  gamle Romerske kalender fra ca. 500 år f.kr. startede året med marts måned, således var juni dengang årets fjerde måned. Først da der i år 153 f.kr. indførtes nogle justeringer i den Romerske kalender blev januar gjort til årets første måned.
Månedsnavnet juni stammer fra den smukke romerske gudinde Juno (som svare til den græske Hera) også kaldet Himlens og Jordens dronning. Juno var gift med Jupiter den fornemmeste af de romerske guder. Juno var kvindernes egen gudinde, hun var gudinde for fødsler og ægteskabslykkens gudinde, juni måned blev derfor tidligere anset for en god måned at gifte sig i.

Det gamle folkelige danske navn var skærsommermåned, skær betyder ren og antyder i denne her forbindelse lys, og angiver at det nu er højsommer. 
Juno romersk gudinde
Den romerske gudinde Juno. Maleri fra den svenske Riksdags spisesal.
I Sibylle-spåbogen står der: "Bed om regn før midsommer, senere kommer den af sig selv" og Det anbefales at drikke friskt kildevand og eddike om morgenen, og og holde sig fra fedtflæsk og stegt mad ligesom man skulle være forsigtig med at spise ost. 
Årets 2. tamperdag kan falde i enten maj eller juni (Læs mere om Tamperdag)
jun1 Månedens vers
Nu vil jeg mit hø afslå,
og rive det sammen også.
I denne tid jeg lidet sove vil
og æde latok med eddikke til
Jernnætter de første nætter af juni er som regel stjerneklare, derfor har man tidligere kaldt disse for "jernnætter"

Folketro og vejrvarsler generelt for Juni måned

Juni måneds regn giver bonden korn
I juni måned varme og regn dertil således bonden det have vil.
 

5. juni

Bonifacius' dag (Grundlovsdag Farsdag) 

Den engelske munk Bonifacius fejres denne dag til minde om at han i år 755 blev dræbt da han sammen med 50 andre præster forsøgte at omvende de barske frisiske kystboer til kristendommen.
På Den 5. juni 1849 blev Danmarks første frie forfatning underskrevet af Frederik 7., også de senere grundlove fra 1915 og 1953 er dateret denne dato. Med grundloven af 1915 fik danske kvinder valgret og med Grundlovs ændringen i 1953 indførtes der kvindelig arvefølge. Dagen er officiel fest- og flagdag og er desuden hel eller delvis fridag i Danmark.
Den nuværende grundlov indledes med denne pausus:
Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: I overensstemmelse med bestemmelserne i § 94 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 har rigsdagen 2 gange vedtaget, og folketingsvælgerne ved en den 28. maj 1953 afholdt folkeafstemning godkendt, hvorefter Vi nu ved Vort allerhøjeste samtykke stadfæster DANMARKS RIGES GRUNDLOV  
På samme måde som Mors Dag er også Fars Dag en mærkedag, som er "opfundet" af en enkeltperson. Ophavskvinden var Mrs. Sonora Louise Dodd. 
Den første "Fars Dag" fandt sted den 19 juni 1910 i Spokane, Washington.
Fars dag blev indført i Danmark i1935. I Danmark bliver dagen fejret samtidig med Grundlovsdag.
Dog blev Fars dag en kort overgang fejret anden søndag i november. Det var en kreds af handelsfolk, der syntes at dette tidspunkt ½ år efter Mors Dag, lå meget bekvemt, og kunne give lidt mere omsætning i tiden før jul.
Flytningen af Fars dag slog imidlertid aldrig rigtigt an
 

8. juni

Medardus' dag (Venus passage 2004)

Den hellige Medardus blev født ca. år 473 i Salency ved Valenciennes i Picardie i Frankrig og døde ca. år 560. Som 33 årig blev Medardus viet til præst. Han blev kendt i et stort område for sine glødende prædikener og sin store godgørenhed, til de fattige gav al afkast af de ejendomme der var i hans varetægt. I år 530 blev han bispeviet Nu viste sig også hans nådegave til at gøre undere, han fjernede syges og besattes plager blot ved at slå korsets tegn for dem. Hans ry bredte sig hurtigt også udenfor bispedømmets grænser. I år 555 viede han den skønne dronning Radegunde til diakonisse og frelste hende dermed fra sin onde mand Klotar, som hun var flygtet fra. Efter hans død lod kong Klotar I, Radegundes mand, bygge et kloster i Soissons, de franske kongers by. I dette kloster, Saint-Médard, blev hans ben gravlagt. Af kirken er krypten stadig bevaret, og der er også kongerne Klotar og Sigebert grave. [Venus passage læs mere]
Folketro, varsler og vejrvarsler for Merdardus dag

Regner det på denne dag, vil det vedblive at regne i hele 40 dage.
Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at som vejret er på denne dag vil det holde sig i 8 uger eller indtil høsten.

Historiske begivenheder på Merdardus dag

1042: Hardeknud, den sidste danske konge af England, dør.
1441: Et bondeoprør i Nørrejylland knuses af Christoffer af Bayern.
1767: Det offentlige skriftemål afskaffes.
1787: Herremændenes ret til privat afstraffelse af deres bønder ophæves.

 

11. juni

Barnabas' dag (Termin)

Barnabas var en apostel der levede i det 1. århundrede og hans mindedag er den 11. juni. Barnabas blev kaldt apostel selvom han ikke var en af de 12 apostle Han var en Cypriotisk jøde og huskes særligt på grund af tætte samarbejde med Apostlen Paulus. Barnabas og Paulus kom begge til Cypern på deres første missionsrejse. Barnabas anses for grundlægger af den Cypriotiske kirke. Barnabas opholdt sig stadig på Cypern da Paulus skrev det første Korintherbrev men døde antagelig kort efter. Han ifølge legenden menes han at have lidt martyrdøden i den Cypriotiske havneby Salamis, men der findes intet om dette i Det ny Testamente. Det såkaldte Barnabasbrev er ikke skrevet af ham selv men på et senere tidspunkt. Dette er et af stridspunkterne den Kristne og Muslimske tro i mellem

Termin er latin og betyder egentlig forfaldsdato. Der står stadig i mange kalendere termin ud for 11. juni, dette skyldes at næsten alle låntagere tidligere to gange årligt betalte afdrag og renter på et lån f.eks. i en ejendom. I 1656 blev dagen fastsat som den første terminsdag også kaldet "fandens fødselsdag". Ældste skriftlige omtale vi har af de to fødselsdage er fra 1888 (fandens anden fødselsdag er 11. december).
Barnabas
 
 

15. juni

Sankt Vitus dag Valdemarsdag

Sankt Vitus (ca. 290 – 303) er en kristen helgen, der led martyrdøden som følge af kejser Diocletians forfølgelse af kristne. Han var en af nødhjælperne og skulle være særlig god til at hjælpe børn og unge og mod epilepsi og kramper. Af denne årsag, samt på grund af den senmiddelalderlige tyske praksis med at danse foran hans statue, har nervelidelsen sanktvejtsdans navn efter ham.
Det menes også, at den vendiske gud Svantevit er baseret på Sankt Vitus.
Danebrog Valdemarsdag blev indført i 1912 Det var på denne dag i 1219, at Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge Valdemar II Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. Dagen bliver fejret af Danmarks-Samfundet, som sælger små dannebrogsflag til at finansiere flaggaver, faner som uddeles til forskellige foreninger. Indtil 1948 var dagen skolefridag
Dagen er også mindedag for Genforeningen d. 15. juni 1920, hvor den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark fandt sted efter en folkeafstemning i hele Slesvig.
Folketro, varsler og vejrvarsler for Sct. Veits dag

Regn på sct. Veits giver regn i 30 dage Sct. Veits regn fordærver byggen
Valdemarsdag) Bliver det regn på denne dag, bliver det et frugtbart år.

Historiske begivenheder på Sct. Veits dag

På denne dag i 1792 udstedtes forordningen om bondejordens udskiftning.Desuden er dagen mindedag forSønderjyllands genforening med Danmark i 1920

17. juni

Botolphus- eller Bodulfs dag - Dagen er Islands nationaldag

Bodulf en benediktinermunk, der grundlagde et kloster i Lincolnshire sidst i 600-årene. Budolfi Kirke i Aalborg er opkaldt efter ham
Island blev udråbt som et selvstændigt rige 17. juni 1944 [Læs mere]
Folketro, varsler og vejrvarsler for Botolphus dag

Regner det på denne dag, vil det vedblive at regne i hele 40 dage.
Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at som vejret er på denne dag vil det holde sig i 8 uger eller indtil høsten.

Historiske begivenheder på Botolphus dag

1397 - Dronning Margrete 1. samler Norden, da Kalmarunionen træder i kraft med Erik af Pommern som den formelle konge, men med dronning Margrethe som den reelle magthaver, frem til hendes død i 1412.
1910 - Rigsretsagen efter Alberti-skandalen afsluttes. Indenrigsminister Sigurd Berg idømtes en bøde på 1.000 kr., fordi han ikke havde sat en undersøgelse i gang, da han allerede i 1906 var blevet gjort opmærksom på, at en milliongæld til Nationalbanken var skjult i regnskabet. Konseilspræsident J. C. Christensen blev frikendt med knebent flertal.

Fødte:
1941 Moses Hansen - vækkelsesprædikant
1938 Grethe Ingmann - sangerinde (død 1990)

 

21. juni

Albanus dag (sommersolhverv - og årets længste dag)

Dagen er opkaldt efter en italiensk præst, som var biskop i Mainz i Tyskland omkring år 300. Under sin flugt fra hunnerne søgte han tilflugt i kirken, hvor han blev dræbt foran altret.
Dagen er sommersolhverv - og årets længste dag. Fra i morgen bliver dagene kortere. Enkelte år er det dog sommersolhverv den 22. juni i stedet.
Solhverv de to tidspunkter på året, hvor solen har størst deklination, 21. juni eller 22. juni og 21. december eller 22. december. På den nordlige halvkugle er den 21/22 den længste dag og kaldes sommersolhverv.
Sommersolhverv er det tidspunkt på året, hvor dagen er længst og solen står højest på himlen kl. 12 middag (som svarer til kl. 13 under sommertid). Begge dele skyldes, at solen står lodret over den nordlige vendekreds ("Krebsens Vendekreds") ved middagstid netop den dag.
Navnet solhverv kommer fra oldnordisk hverfa = vende indtil den dag står middagssolen dag for dag højere og højere på himlen, derefter vender den og solen står så dag for dag lavere og lavere på himlen indtil den igen vender.
.
Dagen er Grønlands nationaldag
Folketro, varsler og vejrvarsler for Albanus dag

Regner det på denne dag, vil det vedblive at regne i hele 40 dage.
Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at som vejret er på denne dag vil det holde sig i 8 uger eller indtil høsten.

Historiske begivenheder på Albanus dag

1397 - Dronning Margrete 1. samler Norden, da Kalmarunionen træder i kraft med Erik af Pommern som den formelle konge, men med dronning Margrethe som den reelle magthaver, frem til hendes død i 1412.
1910 - Rigsretsagen efter Alberti-skandalen afsluttes. Indenrigsminister Sigurd Berg idømtes en bøde på 1.000 kr., fordi han ikke havde sat en undersøgelse i gang, da han allerede i 1906 var blevet gjort opmærksom på, at en milliongæld til Nationalbanken var skjult i regnskabet. Konseilspræsident J. C. Christensen blev frikendt med knebent flertal.

Fødte:

1170 · Valdemar Sejr - konge af Danmark 1202-1241 (død 1241)

 

22. juni

10.000 martyrers dag

I følge legenden ville Kejser Hadrian i år 130 tvinge 10.000 troende til at ofre til de hedenske guder. Dette nægtede de dog og flygtede op på Ararat bjerget i Armenien -nu Tyrkiet-, her blev de drevet ind i et tæt tjørnekrat, hvor de fleste døde resten blev korsfæstet på bjergskråningerne. [Læs mere]
På denne dato i 1633 blev Galileo Galilæ tvunget til at knæle foran kardinaler og prælater i Santa Maria-klosteret i Minerva, for at afsværge sig sin kætterske tro og tanker om at solen er i centrum i vores planetsystem og at jorden kun er en planet, og ikke universets midtpunkt.
Efter 22 dages tortur var Galilæ parat til at afsværge sig sin videnskab, sådan at han ikke blev brændt på bålet, men kunne fortsætte sit arbejde. Først i 1860 blev det tilladt for katolikker at læse Galileo Galilæes værker.
Historiske begivenheder på 10.000 martyrers dag

1799 - De første basisenheder for meteren og kilogrammet bliver deponeret i Paris.
1906 blev den danske prins Carl kronet til Norges kong Haakon den 7.
1941 samtidig med at Hitlers pansertropper rullede ind over den russiske grænse. Blev Thorvald Stauning, den socialdemokratiske statsminister, telefonisk vækket af udenrigsministeriets direktør, der ringede fra tyskernes hovedkvarter. Tyskerne forlangte 196 danske kommunister arresteret, heriblandt de tre folketingsmænd. Stauning gav ordre til at tyskernes ønske skulle efterkommes, selvom det var i strid med grundloven.
Dette blev indledningen til en af de største skændsler begået under krigen af dansker mod landsmænd. Politiet havde et langt mere omfattende register over kommunister end tyskerne havde. I de følgende dage gennemførte dansk politi en storstilet klapjagt på danske kommunister, som langt oversteg de tyske krav. Inden aktionen var forbi var 325 arresteret. Aksel Larsen var på sommerferie og gik under jorden og undgik arrestation. Alfred Jensen (et andet af de 3 kommunistiske folketingsmedlemmer) talte på den lille ø Samsø og havde ingen mulighed for at undgå arrestation, men da de kom til København stak han af fra politiet. Martin Nielsen (det 3. kommunistisk folketingsmedlem) blev derimod taget i sin seng og interneret med de øvrige kommunister i Horserød-lejren i Nordsjælland,.
1983 Højesteret idømmer Glistrup 3 års fængsel, 1 mio kr i tillægsbøde, 4.1 mio kr i salærer samt 941.000 kr i efterskat for groft skattesvig; samtidig fradømmes han sin advokatbestalling.
1995 Rigsretter dømmer fhv justitsminister Erik Ninn Hansen 4 måneders betinget fængsel for brud på ministeransvarlighedsloven i Tamil-sagen.

Fødte:

1946; Lykke Nielsen - skuespillerinde og børnebogsforfatter (død 2006)
1959: Ditte Gråbøl
- skuespillerinde
1961: Uffe Rørbæk Madsen
- Nattergal sanger

Døde:

1978 Fhv statsminister Jens Otto Krag dør, som følge af hjertestop 63 år gammel.
2013 Arkitekten Henning Larsen er død. Han er bl.a. kendt for Udenrigsministeriets bygning i Riyadh, Saudiarabien og operaen i København (født i 1925).

 

27. juni

Syvsover dag

Navnet er optaget i den danske kalender ca. år 1800. Tidligere havde dagen navn efter Pave LeoII. Dagens kalender navn har også været Caroline Amalie som var Christian den VIII's dronning.
Navnet Syv sover Dag går tilbage til omkring år 250, hvor syv kristne unge mænd på flugt kejser Decius’ soldater søgte ind i en hule på bjerget Karlion ved Efesos (oldtidsby i det nuværende Tyrkiet).
Hulen blev imidlertid murret til af forfølgerne og brødrene faldt derefter i en dyb søvn. Da muren blev gennembrudt i år 447 af nogle hyrder, vågnede brødrene op igen et kort øjeblik, hvor de fik kendskab til kristendommens sejrem
Folketro, varsler og vejrvarsler for Syvsover dag

Regn på denne dag giver en våd høst
Solskin på Syvsoverdag er varsel om solskin de kommende uger
Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at som vejret er på denne dag vil det holde sig i 7 uger eller indtil høsten.

Historiske begivenheder på Syvsover dag
 • 1997 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen bliver i Landsretten frifundet for at have brudt Grund­loven da han underskrev Maastricht-traktaten.
 • 1847: Åbnes den første jernbane mellem København og Roskilde. Turen mellem København og Roskilde har tre daglige afgange i hver retning, og toget standser under­vejs i Valby, Glostrup, Køgevejen (Taastrup) og Hedehusene.
 • 1726 En storbrand bryder ud i Viborg og ødelægger bl.a. domkirken, så kun murene og en del af hvælvingerne står tilbage. Kirken bliver genopført på ruinerne i 1700- og 1800-tallene.

Fødte:

1918 Willy Breinholst flittig og morsom forfatter (død 2009)
1930 Carl Scharnberg forfatter og digter (død 1995)

Døde:

1955  Martin A. Hansen forfatter (45 år) †
1949  Ludvig Brandstrup skuespiller (56 år)

28. juni

Eleonoras dag

Denne dag har navnemæssigt set haft en omtumlet skæbne. I dag har den i den Danske kalender navnet Eleonora, oprindelig hed den Leo's dag, ond i mellem hed den Caroline Amalie.
Eleonoras dag er opkaldt efter kong Henrik den 3. af Englands dronning, som gik i kloster efter sin mands død. Hun døde i 1291.
Leo's dag har navn efter Den hellige pave Leo II ( -683). Den hellige Leo II var i Messina på Sicilien. Han fik sin uddannelse i pavens katedralskole i Rom og var beundret for sin veltalenhed, kultur og dygtighed. Leo II døde den 3. juli 683 etter mindre end 11 måneder på St. Peters stol og blev gravlagt i St. Peterskirken. Han æres som helgen; tidligere blev han mindet den 28. juni, mens hans mindedag nu er 3. juli
.
Folketro, varsler og vejrvarsler for Syvsover dag

Regn på denne dag giver en våd høst
Solskin på Syvsoverdag er varsel om solskin de kommende uger
Et gammelt nordisk folkemundheld siger, at som vejret er på denne dag vil det holde sig i 7 uger eller indtil høsten.

Historiske begivenheder på Syvsover dag
 • 1997 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen bliver i Landsretten frifundet for at have brudt Grund­loven da han underskrev Maastricht-traktaten.
 • 1847: Åbnes den første jernbane mellem København og Roskilde. Turen mellem København og Roskilde har tre daglige afgange i hver retning, og toget standser under­vejs i Valby, Glostrup, Køgevejen (Taastrup) og Hedehusene.
 • 1726 En storbrand bryder ud i Viborg og ødelægger bl.a. domkirken, så kun murene og en del af hvælvingerne står tilbage. Kirken bliver genopført på ruinerne i 1700- og 1800-tallene.

Fødte:

1918 Willy Breinholst flittig og morsom forfatter (død 2009)
1930 Carl Scharnberg forfatter og digter (død 1995)

Døde:

1955  Martin A. Hansen forfatter (45 år) †
1949  Ludvig Brandstrup skuespiller (56 år)

Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
14,5 257 2,8 48 mm. 11 2 2 0 3 0

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i juni måned er målt i 1936 og var på minus 3,5 grader. 

 • Koldeste juni måned var i 1923 med 10,7 grader.

 • Højeste temperatur i juni er målt i 1937 og var på 35,5 grader. 

 • Varmeste juni måned var i 1889 med 18,2 grader. 

 • Maksimum nedbør i juni er 123 mm målt i 1946. 

 • Minimum nedbør i juni er 1 mm målt i 1992. 

I Toppen af siden I Forsiden I