Kalendarium

De lyse nætter 

 Her til venstre ses et tusmørke billede af et dansk sommerlandskab.

Tusmørke
Tidspunktet efter solnedgang eller før solopgang hvor Solen er under horisonten, men ikke langt nok nede til at himlen er helt mørk.
Astronomisk Tusmørke
Solen er mellem 0° og 18° under horisonten.
Nautisk Tusmørke
Solen er mellem 0° og 12° under horisonten.
Borgerligt Tusmørke
Solen er mellem 0° og 6° under horisonten.

Definitioner på tusmørke
Husk, at tusmørkeperioden er en gradvis overgang mellem lys og mørke.
Man arbejder med tre forskellige definitioner på tusmørke - dvs. perioden, hvor solen ganske vist er under horisonten, men alligevel lyser himlen op.

Borgerligt tusmørke: Er defineret ved, at solens centrum er mindre end 6 grader under horisonten. Udendørs aktiviteter kan i reglen foregå uden kunstigtlys, f.eks.kan lade sig gøre at læse en avis uden lys, og både horisontlinien og genstande på jorden kan tydeligt ses.

Nautisk tusmørke: Er defineret ved, at solens centrum er mindre end 12 grader under horisonten. Som regel kan man se omridset af genstande på jorden, mens horisonten er vanskelig at skelne. Og det kaldes sådan, fordi de stjerner som skibenene navigerede efter, da er kommet frem på himmelen.

Astronomisk tusmørke: Er defineret ved, at solens centrum er mindre end 18 grader under horisonten. Man ser et mere eller mindre kraftigt genskær af solens lys på himlen. "Lyse nætter" vil sige, at der er astronomisk tusmørke hele natten. Så der er altså mange grader af mørke, og ikke al mørke er lige mørkt.

I Index I Maj måned I Send en mail til Webmaster I