22. Juni 10.000 martyrers dag

Kalendarium   Juni

Bjærget Ararat i Tyrkiet.

Bronze buste 
af Kejser Hadrien

 

Legenden fortæller at Akakios blev født i Kappadokia (i dag Tyrkiet) i det 1. århundrede. Han var anfører for en romersk legion på 9000 soldater. De stod overfor en overmægtig hær i Armenien, og planlagde at flygte, da en engel viste sig for Akakios og lovede ham sej,r hvis han bad til Jesus. Legionen hørte på sin anfører og omvendte sig. De vandt slaget, og engelen førte dem op på bjerget Ararat.

Da Keiser Hadrian hørte om at de var blevet kristne, blev han rasende og sendte en hær mod dem og forlangte at soldaterne vendte sig til de hedenske guder, først med overtalelser, senere med tortur. Men da man ville stene dem, fløj stenene tilbage mod dem som havde kastet dem, og da de skulle piskes, visnede hænderne bort på dem som holdt piskene. Til slut gav Hadrian ordre om, at de skulle lide som den korsfæstede Kristus, som de tilbad. De blev nu kronet med torne kroner og stukket i siden med skarpe grene. Af de hedenske soldater som så på, trådte 1.000 ud af geledderne og sluttede sig til martyrerne. På bjerget Ararat blev de korsfæstet, og i den sjette time blev jorden rystet af et jordskælv, klipper faldt ned og solen blev formørket - de samme tegn som på Langfredag.
Legenden om den hellige Akakios' ser ud til at være startet i Armenien; legenden minder meget om den hellige Mauritius og Den tebanske legion. Legenden stammer fra 1100-tallet, og det hævdes at den blev lavet for at sætte mod i korsfarerne. Den blev i al fald meget populær i korstogstiden.
Mindedagen for den hellige Akakios og de 10.000 martyrer den 22. juni blev optaget i det romerske martyrologium af pave Gregor XIII (1572-1585). Da legenden ikke synes at have nogen rod i virkeligheden blev kulten derom i 1969 standset af Den hellige Pavestol, og i den revidere helgenkalenderen findes den ikke mere. 

Toppen af siden I Menuen I Tilbage