Tycho Brahe

Kalendarium

Tycho Brahes dage

 
Dansk adelsmand og astronom levede fra 1546 til 1601.

I dag knyttes navnet Tycho Brahe ofte til de såkaldte Tycho Brahesdage dage, der efter gammel skik skulle være særligt uheldige.
Det skyldtes, at han i 1596 fik bestilling fra kejser Rudolf II af Tyskland på at fremstille en kalender, med en opstilling over dage der skulle være særlig uheldige for en kejser Kort før sin død var Tycho Brahe færdig med værket, som kom til at indeholde 32 dage, der skulle være særlig uheldige. Tycho Brahe dog også fremstillet en liste med fire datoer, som skulle være særlig heldige. Det er de datoer, der på oversigten til højre er markeret med rød baggrund
I følge traditionen skulle Tycho Brahe dog allerede på et tidligere tidspunkt have fremstillet en kalender med en liste over uheldige dage for Frederik II.
Tycho Brahe fik af Frederik II øen Hven som indtægtskilde og hjemsted for sine observatorier Uranienborg og Stjerneborg. 
Den unge kong Christian IV var meget begejstret for Tycho Brahes observatorium og hans selvkonstruerede måleinstrumenter og under et besøg på Hven i 1592 fik Tycho Brahe en gylden kæde af kongen, men forholdet kølnedes betydeligt i de følgende år og Tycho Brahe forlod Danmark i unåde og bosatte sig i Prag som astronom for Rudolf II. 
Tycho Brahe døde i Prag januar 1601 og blev begravet i Teyn-kirken.


Uranienborg på øen Hven som blev påbegyndt i 1576 og som stod færdig i 1580 og som siden blev udvidet med Stjerneborg som tages i brug i 1584 

Liste over Tycho Brahes dage
Januar 1 - 2 - 4 - 6 - 11 - 12 - 20 - 26
Februar 9 - 10 - 11 - 17 - 18
Marts 1 - 4 - 14 - 15
April 10 - 17 - 18
Maj 7 - 18
Juni 6 - 15
Juli 17 - 21
August 20 - 21
September 16 - 18
Oktober 6
November 6 - 18
December 6 - 11 - 18
Udover de 32 uheldige dage findes der også 4 dage, der skulle være særlig heldige her datoer markeret med rød baggrund.
Der kan forekomme ændringer i enkelte dage i forskellige oversigter over disse dage.


Lad det være slået fast med det samme, at de uheldige dage, der skulle have gyldighed år efter år, intet sted er omtalt i Tychos værker. Langt tilbage i tiden har der verseret sådanne fortegnelser over uheldige dage, og efter Tycho Brahes død er hans navn knyttet til dem.

Tilbage