val010.gif (995 bytes)

  

val010.gif (995 bytes)

Her på siden kan du læse om Valentin-skikken, der er ret ny her i Danmark

Valentin i Danmark

Overalt i verdenen fejres Valentins dagen den 14. februar. Også i tidligere tider fejredes Valentins dagen i Danmark Men Valentin var jo en katolsk helgen så efter reformationen gled skikken ud, og der skulle gå ca. 500 år inden skikken blev genoptaget
 I
de seneste år er Valentins-skikken kommet til Danmark. Man har siden begyndelsen af 90´erne kunnet købe dansksprogede Valentine-kort, og  "InterFlora" har fra ca. 1995 brugt skikken i reklamer. Omkring den 14. februar pynter mange chokoladebutikker med hjerter, eller har særlige, hjerteformede gaveæsker. Visse guldsmedeforretninger har "Valentins-tilbud", hvor et smykke fx leveres indpakket i en æske, der har form som en rød rose.
Også i 1950´erne var der tilløb til at indføre Valentins skikken i Danmark. Det var bl.a. blomsterhandlerne, der stod bag, og de arrangerede et særligt Valentinsdags-blomsteroptog i København. Den gang gik ideen i sig selv igen, men meget tyder på, at Valentins-dag denne gang er kommet for at blive. Den nuværende Valentin skik stammer fra Skotland og England og er nu via USA Internettet ved at brede sig til en stor del af verdenen. En af de nyeste Valentin skikke er at sende et elektronisk Valentinskort via Internettet et såkaldt e-card til en ven eller veninde.

val011.gif (7998 bytes)

Hjerterne Kærlighed og følelser
Amor Græsk Gud af kærlighed og skønhed, repræsenteret som en bevinget dreng med en pil
Farven Rød Varme og føling, forenet med hjertet

Farven Hvid Forenet med bryllupsklæder
Snor Symbol på romantik, som resultat af dets brug på brudeslør
Blomst Kærlighedstegnet - specielt Roser

val014.gif (9287 bytes)

Duen Fred og romantisk kærlighed.
Fortidens mennesker troede fugle valgte deres partnere på Valentine's Dag
Hånden Frieri

val012.gif (20218 bytes)

Den oprindelige Valentin skik stammer nok fra Romerne

Idet antikke Rom lå Lupercalie-festen i midten af februar. Altså næsten samtidigt med Valentins helgendag.
Lupercaliefesten indeholdt bl.a. en skik, der minder om de danske gadelamsgilder, hvor unge blev sat sammen to og to ved lodtrækning.
Man fik dog ikke en kæreste, men en slags "cermoniel partner" for det kommende år.

Hvem var St. Valentin egentlig?

Der er mange bud på, hvem Sct. Valentin egentlig var. Der findes hele tre helgener med dette navn, og "Valentin" opfattes normalt som skytshelgen for bl.a. kærestefolk og epileptikere.

Èn af Valentin-legenderne fortælles i The Nuremberg Chronicle,1493, og her er Sct. Valentin en kristen præst i Rom på Claudius den Andens tid. Han hjalp andre kristne under forfølgelserne, blev fanget, og ført frem for kejseren.
Kejseren syntes så godt om Valentin, at han tilbød at skåne hans liv, hvis han ville vende tilbage til Roms gamle guder. Valentin svarede, dette vil du ikke forlange af mig, dersom du havde anet noget af Guds herlighed. Han blev derefter spurgt, hvad han mente om de gamle guder, og han svarede, de er dæmoner.
Præfekten erklærede nu at Valentin var en troldmand, som forsøgte at påvirke Kejseren med sin trolddom, Valentin blev derfor overgivet til Præfekten, som førte ham for dommeren Asterius. Dommeren sagde til Valentin, hvis din Kristus er lyset, så vil jeg se, om han kan give lyset til min datter, som har været blind i lange tider. Så bad Valentin ”Herre Jesus Kristus, du som er verdens sande lys, lad også denne pige din tjenerinde se lyset. Ved disse ord fik dommerens datter synet igen. Derefter bad dommeren Valentin døbe ham selv og hele hans husstand, det blev til ca. 40 personer, der blev døbt efter at være blevet godt forberedt dertil af præsterne. Men da Kejseren hørte om dette, blev han så vred, at han lod dem alle kaste i fængsel, og Valentin lod han tortere og halshugge den 14. februar.
I en anden version af samme beretning fortælles, at Valentin blev arresteret, fordi han trodsede kejserens forbud mod at vie soldater, der havde fået forbud mod at gifte sig.
Mens han ventede på sin henrettelse, blev han gode venner med fangevogterens blinde datter, som han mirakuløst gav synet igen. Inden han blev halshugget, den 14. februar år 269 e.Kr. skrev han et lille brev til sin nu seende veninde, og underskrev det i følge traditionen "fra din Valentin".

Valentin nr. 2: har også 14. februar som helgendag. Han var biskop i det nuværende Terni, og blev angiveligt henrettet 14. februar 273, det er dog muligt at det i virkeligheden er tale om samme person som præsten Valentin altså to versioner af samme helgenlegende. Det er nok den Valentin, der er baggrund for den Engelsk Skotske Valentin skik. Der er dog intet, der hverken for præsten eller biskoppen Valentin forklarer den skik, som især tidligere var udbredt i angelsaksiske lande, med at man på Valentindagen finder sig en kæreste. Mange steder foregik det ved lodtrækning, og de der vandt hinanden skulle i et år være Valentin og Valentine. En skik der minder om de gamle danske gadelamsfester. Disse skikke har mere sandsynligt baggrund i nogle gamle romerske forårsfester der netop startede den 15. februar. I følge traditionen lagde alle byens ugifte piger aftenen før en seddel med deres navn i en krukke. De unge mænd skulle derefter efter tur trække en seddel, og parret skulle så i det kommende år følges til fester og andre arrangementer.
Omkring 498 gjorde pave Gelasius den 14 februar til Valentins dag.
Èt af motiverne kan have været at "kristne" disse forårsfester, som i det hedenske Rom faldt den 15. februar.
Muligvis hænger skikken sammen men forestillingen om at fuglene begyndte at parre sig på Valentinsdagen . Men det kan også være, at oprindelsen til skikken skal søges helt tilbage i hedensk tid.

Valentin nr. 3: Valentin af Rätien (Passau)  - har helgendag den 7. januar. Skt. Valentin var biskop (død ca. 470). Som missionsbiskop udbredte han den kristne lære i Rhätien.

I dag findes der Valentins - relikvier flere steder, bl.a. i Terni, i St. Praxedes-kirken, og i Whitefriar Street Carmelite Church i Dublin. Pave Gregor XVI forærede dem i 1835 til en irsk præst, Father John Spratt, som besøgte Rom, og imponerede paven med sin prædiken.
Relikvierne ligger i en sort, guldudsmykket kiste, og vises frem på Valentins dag.

Tilbage
I Index I Tilbage I

[an error occurred while processing this directive]