Kalendarium
8. Juni 

 
En Venus passage - en meget sjælden astronomisk begivenhed

Den 8. juni 2004 var i astronomisk henseende en ganske særlig dag Denne dag indtraf en såkaldt Venus passage d.v.s. at planeten Venus passerede hen over solskiven fra kl. 7.37 til kl. 13.40. Dette skete sidst i 1882 og næste gang bliver i 2012, men derefter går der 105 år inden det sker igen.

 

Venus-passagen, som den så ud omkring kl. 11:00 dansk sommertid. Ud over Venus ses også mørke solpletter på solskiven - grafik: TBP med Starry Night

Venuspassager (og Merkurpassager) har tidligere haft stor interesse for astronomerne, fordi man håbede på at kunne bruge dem til at bestemme absolutte afstande i Solsystemet end man tidligere havde kunnet opnå med andre metoder.

Den tidligste, beskrevne passage er formentlig Merkurpassagen i 807 (det er dog yderst tvivlsomt, om den rent faktisk har været observeret). Størst betydning for astronomien fik formentlig Merkurpassagen den 7. november 1631 og Venuspassagen i 1761.
Venuspassagen i 1631 var ikke synlig fra Europa, og Venuspassagen i 1639 foregik i december, hvor observationsbetingelserne i Europa ikke er de bedste. Desuden blev den først forudsagt en måned før begivenheden, og så vidt vides er den kun blevet observeret og beskrevet af to engelske astronomer, Horrocks og Crabtree (Kepler forudså passagerne i 1631 og 1761, men ikke passagen i 1639!)

Derimod blev alle sejl sat op til Venuspassagen den 6. juni 1761, og 176 videnskabsmænd observerede fra 117 stationer spredt over hele verden, og der blev brugt mere end 1 million dollars på projektet.
Observationerne var dog ikke så nemme som forventet. Man opdagede ’dråbeeffekten’, som faktisk gør, at kontakttidspunkter ikke kan bestemmes særlig nøjagtigt, hvorved anvendeligheden til absolut afstandsbestemmelse også reduceres.
Cook’s tegning af dråbeeffekten fra 1769.
 

Endelig observerede man en halo omkring Venus, der af Lomonossov i 1761 straks blev tolket som et indicium på, at Venus kunne have en atmosfære.
 

Efter Venuspassagen i 1882 skrev Harkness bl. a.: "Vi er nu ved afslutningen af dette par af Venuspassager [1874 og 1882], hvorefter der ikke vil være flere før det 21. århundrede gryr på Jorden, og juni-blomsterne blomstrer i 2004.
Under den sidste Venuspassage vågnede den intellektuelle verden fra sin mangeårige søvn, og så begyndte den vidunderlige videnskabelige aktivitet, som har ført til vores nuværende avancerede viden.
Hvad der vil være videnskabens niveau, når den næste Venuspassage sker, ved kun Gud. Ikke engang vores børnebørn vil være i live til at dage del i astronomien på den dag. For vores eget vedkommende må vi i hvert fald nøjes med det niveau, vi er på lige nu..."
Altså: Læg mærke til dråbee ekten, kig efter halo, og mål så nøjagtigt som muligt alle kontakttidspunkter, også med eventuelle solpletter. Tag billeder!
 
I tabellen herunder kan ses dato og klokkeslæt for en Venus passager som der findes historiske data fra, samt de tre næste kommende passager.
Tiderne er UTC tider d.v.s. at for at opnå danske tider skal der om vinteren tillægges de skrevne tider 1 time og om sommeren 2 timer for at få danske tider. Datoerne fra før år 1700 er på en måde heller ikke helt korrekte da vi her i landet dengang brugte en anden kalender end det øvrige Europa.


Dato


1. Kont.
med solskiven


Fuld Kont.


Midtvejs


Forlader
solskiven


Sidste kontakt
med solskiven


Varighed

7. December 1631

03:53

04:59

05:21

05:43

06:49

2:56

4. December  1639

14:58

15:17

18:27

21:38

21:56

6:58

6. Juni 1761

02:02

02:20

05:19

08:19

08:37

6:35

3./4. Juni 1769

19:16

19:35

22:26

01:17

01:36

6:20

9. December 1874

01:49

02:18

04:07

05:56

06:26

4:37

6. December 1882

13:57

14:17

17:06

19:55

20:16

6:19

8. Juni 2004

05:15

05:34

08:21

11:08

11:28

6:13

5./6. Juni 2012

22:11

22:29

01:31

04:33

04:51

6:40

11. December 2117

00:02

00:25

02:52

05:19

05:42

5:40

8. December 2125

13:20

13:43

16:06

18:29

18:53

5:33

Kilde Albert van Helden: Measuring the Universe, Chicago, 1985.

Toppen af siden I Menuen I Tilbage