Nytårsny

Kalendarium

Traditioner og skikke knyttet til Nytårsny:

Nytårsny første nymåne efter årsskiftet eller i nogle egne efter helligtrekongersdag, i gamle optegnelser tales der om, at nytårsnyet er tændt, når nymånen kan ses på himlen.
Nytårsny kaldtes undertiden Poulsmesseny, fordi Poulsdagen (25. januar) ofte omfattes af nytårsny. Dette Poulsmesseny er "det højeste på himlen og det hårdeste på jorden." Eller udtrykt således "Nytårsmånedsny går højest i sky og dybest i dy." Meningen er, at Nytårsny er den af alle nymåner, som står højest på himlen, og på den tid, i midvinterens hjerte, går frosten dybest i jorden.

Nogle steder i Danmark var det skik at de unge piger bad til Nytårsnyet om at få deres kommende ægtemand at se. De unge piger stod undenfor og så op mod nyet og fremsagde dette vers:

God aften, god aften, du hellige ny,
for mig skinner du nu så dejlig,
er der nogen i verden, der er født og båren
og også kåren til min ægtemage,
da lad ham i denne nat stande udenfor
min seng udi drømme.

Nytårsforsæt

Det kan ikke siges noget om hvornår traditionen med nytårsforsæt opstod men den rækker rigtigt langt tilbage i tiden. Tidligere var det dog ikke så meget noget man lovede sig selv som f.eks. at tabe sig eller holde op med at ryge dengang havde nytårsforsæt mere karakter af en bøn.
Mange sagde f.eks. en remse om flæsk, brød og mælk for at sikre sig, at de ikke kom til at sulte i det nye år. Andre stod ved midnat med en rugbrødsterning med groft salt på eller holdt en mønt i hånden for på den måde at sikre sig, at der i det nye år både blev mad og penge nok. Mange mente i øvrigt at disse nytårsforsæt (bønner) ville virke ekstra kraftigt når de blev fremsat ved nytårsny.

Et sagn fortæller

For mange år siden var der her på egnen ude ved engen en meget stor jordvold bestående af flere tusinde læs jord. Et gammelt sagn fortalte, at der i jordvolden var begravet en stor skat, og at den kun kunne graves op ved nytårsny ved midnatstid.
Nogle unge karle der tjente på gården, på hvis jorde jordvolden lå, besluttede sig for at grave skatten op. Ved nytårsny ved midnatstid drog de afsted bevæbnet med skovl og spade. Men kort efter kom de løbende hjem uden hverken skovl eller spade. De var ikke meget for at fortælle om hvad der var sket, men tilsidst lykkedes det dog at få ud af dem. Da de var begyndt på grave arbejdet, stod volden pludselig i lys lue og en stor sort hund med øjne af ild for ud af volden.

Nogle år senere da jord fra volden blev spredt ud på engen, fandt karlene en stor sten, der lignede smeltet kobber. De tog den med hjem. Men der blev sådan et spektakel i gården, at husbonden bad den lægge den tilbage igen.

Karen Blixen og nytårsny

Folkene på Karen Blixens afrikanske farm gav hende tilnavnet "den der ser nymånen først".
Karen Blixen havde nemlig den skik at neje for nytårsnyet. Der er nok flere grunde til at hun gjorde det. I Afrika det noget at være den der først fik øje på Nytårsnyet. Dels var det en gammel tradition at karavaner rejste om natten når det var månelyst og for at undgå det stærke hede om dagen. Men på hendes farm var der også mange muslimer og for dem betød nymånen ligesom for jøderne begyndelsen på en ny måne. Men Karen Blixen havde også den overtro at når nytårsnyet var tændt skulle man holde en mønt op mod månen så ville der ikke  blive mangel på penge i det nye år

 

Særlige varsler i forbindelse årets første nymåne også kaldet -NytårsNy-

 • Nogle mente f.eks., at hvis man kl. 24 stod med en mønt i hånden, så ville man ikke komme til at mangle penge i det nye år.
 • En anden endnu ældre måde at sikre sig på var at gå ud og møde årets første nymåne med hænderne fuld af dét, man gerne ville have rigeligt af i fremtiden og sørge for at nymånens stråler faldt på det og tre gange sige denne remse
  "Nytårsny, lad mig aldrig i dette år have mindre, end hvad jeg nu har hos mig!"
  .
  Det kunne være penge, korn, mælk, brød m.m.. Så kommer man ikke til at lide nød i det kommende år.

 • Ligeledes ville man få held med årets arbejde hvis man ved "Nyet" foretog sig noget af det, som man ønskede held for.
 • Man skal passe på ikke at se nytårsny under tag; gør man det, er man udsat for at få hovedpine hele året.
 • Kommer man første gang til at se nytårsny stående, er det tegn på, at man skal blive boende, hvor man er. Ser man det derimod, når man kører eller går, skal man flytte i det løbet af året.
 • Hvis en ung pige så "Nyet" med en blomst i hånden, ville hun blive smukkere i det kommende år.

På denne internet adresse kan det ses, hvornår nytårsny indtræffer: DayWeekYear.com

[Tilbage]