Tamperretten

Kalendarium

Tilbage
Webmaster kalender_dk@eudoramail.com

Tamperdag også kaldet emmerdag
Fire kvartårlige fastedage onsdag fredag og lørdag, i starten af hver af de fire årstider er en skik der går helt tilbage til oldkirken og i gammel tid foregik præsteindvielser ofte på disse dage.
Navnet på den omtalte dag har intet med at tampe, dvs. at slå med en tamp (et reb), at gøre. Første led, tamper, har vi fra plattysk tamper, temper, forkortet af quatemper, kvartal, der har optrådt i dansk som kvatember. Baggrunden både for tamperdag og kvatember er en forkortelse og omdannelse af det latinske jejunia quattuor temporum, d.v.s. de fire fastedage ved hvert kvartals begyndelse i den katolske kirke. 
På tamperdag kunne man tage varsel af vejret, men først og fremmest holdtes der rundt om i landet den særlige domstol tamperetten. Som det hedder i Christian Vs Danske Lov (1683): "I ægteskabssager dømmes på de fire tamperdage om året". På denne dag afsagde tidligere den gejstlige ret, tamperretten, som bestod af stiftsamtmanden og nogle gejstlige medlemmer (kapitelsret), i København af Københavns Universitets Konsistorium, dom i ægteskabssager.
Efter forordningen af 1.12.1797 blev tamperretten nedlagt, og ægteskabssager henvist til den almindelige, civile ret.

Dage hvor tamperretten har været afholdt er:

  • onsdag efter askeonsdag

  • onsdag efter pinse

  • onsdag efter 14. september (korsets ophøjelse)

  • onsdag efter 13. december (Luciedag) 

  • Undertiden også faste kalenderdage, 2. eller 16. marts, 1. juni, 26. september, 14. december. 

  • Eller også 3. onsdag i starten af hvert kvartal.

Som hjælp til af finde Tamperdagene dette lille vers:
Onsdag efter aske vi tamperdage få,
Onsdag i pinseuge ligeså,
Onsdag efter hellig korsets fest, 
Onsdag efter Lucia komme tamperdage vist.

Askeonsdag er første onsdag efter fastelavnssøndag og første dag i fastetiden.
Det hedder askeonsdag fordi der på denne dags katolske messe, indviedes asken af grenene fra det foregående års palmesøndag og uddeltes til menigheden, idet celebranten med asken tegner et kors på de tilstedeværendes pande som en forberedelse til påsken at mane til bod og ydmyghed.
Korsets fest: 14. September.
Lucia dag: 13. December.

Webmaster kalender_dk@eudoramail.com I Toppen af siden I Tilbage