Kalendarium

OKTOBER  MÅNED

Årets 10. måned 31 dage
Tycho Brahesdage i måneden: 6..

Gammel dansk navn for oktober måned var sædemåned eller slagtmåned
Oktober betyder egentlig ottende (Octo), månedens navn stammer fra Kong Numa Pompilius gamle Romerske ca. 500 år f.kr. året startede dengang med marts måned og oktober var derfor årets ottende måned. Først efter kalender reformen i 1582 (Danmark år 1700) hvor den Gregorianske kalender blev indført blev januar gjort til årets første måned.
Når måneden i gamle dage her til lands blev kaldt sædemåneden, hænger det sammen med, at vintersæden dengang vil det sige rugen, absolut skulle sås i denne måned
Helt ind i dette århundrede var der fast flyttedag to gange om året 3. tirsdag i april måned og oktober måned. Lejekontrakter omfattede altid ind- eller udflytning en af disse to dage.
I Norden var "friugen" tidligere et almindelig kendt begreb. Karl og pige kunne da få fri fra 24. oktober til 1. november for at se sig om efter ny plads.


Oktober måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog/kalender),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

oktob.jpg (9270 bytes) Overtro og varsler for oktober generelt

Nu da høsten var overstået og vinteren stod for døren spekulerede bonden og hele husstanden en del over om der var forråd nok til både mennesker og dyr vinteren igennem eller om sultens spøgelse lurede. Man ønskede derfor at tage varsler for den kommende tid:

 • Vil træerne ej lade løvet fare, da bliver vinteren streng tag dig i vare.
 • Hvis haren den optræder i sommerpels i oktober, bider vinteren sig ikke fast lige straks.
 • Tåge i oktober varsler megen vintersne.
 • Mild oktober giver streng senvinter i marts.  
Billedet herover Engelsk gobelin fra det 17. århundrede "Oktober måned"
Oktober måned skildres som vinhøstens måned et gammelt navn for den i Tyskland

Månedens vers
Nu skal man pløje og ruge så,
med ny vin man fadene fylde må.
Nu monne kulde til os henskride.
En varm kakkelovn kan jeg vel lide

I tiden omkring overgangen fra oktober til november har der igennem tiderne altid været knyttet mange skikke og gammel overtro.


31. oktober - 2 november

Alle sjæles dag

Allehelgens aften

Samhain - Halloween

Sommertid - vintertid

De vigtigste arbejder i oktober måned i de gamle landsby samfund

 • Rugen skulle sås.

 • Når frugtplukningen var afsluttet skulle træerne gødes med komøg og humleplanterne med svinemøg.

 • Kålroer og gulerødder skulle tages op.

 • Fårene skulle klippes en sidste gang, men den sidste uld kunne kun bruges til vadmel.

 • Svinene samledes og blev jaget i stien til opfedning

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:

 • Det var nu tid for kartning, spinding, vævning og strikning.

 • I loen blev der tærsket så der kunne fås kerne til mel samt halm til strøelse til dyrene og langhalm til reparation af taget.

 

7. Oktober St Amalies dag - St Birgitta

Amalie er ikke et helgennavn, og det er usikkert, hvilken Amalie, dagen er opkaldt efter.
Men tidligere indtil 1686 hed dagen St. Birgittas dag. Birgitta der var af gammel svensk kongeslægt blev født i 1303. Flere gange åbenbarede Jomfru Maria sig for Birgitta og i 1344 oprettede Birgitta et kloster i Vadstena, som i flere århundrede blev Sveriges åndelige centrum. Dronning Margrethe I  af Danmark nærede stor agtelse for Birgitta og oprettede to birgittinerklostre i Danmark et i Mariager og et i Maribo.
Overtro, varsler og vejrvarsler for Calixtusdag
 • Der er ingen kendte varsler for Calixtusdag

Dagens ordsprog

 • Hardware er den del af computeren du kan sparke i.
  - Jeff Pesis.

9. Oktober St Dionysius dag

Sankt Dionysius var egentlig fra Athen og blev gjort til biskop over Athen af Paulus. Han besøgte Jerusalem og drog senere til Efesos, hvor han mødtes med evangelisten Johannes og kom til Rom, hvor Peters efterfølger i pavesædet, Sankt Clement sendte ham til Paris for at kristne pariserne.
De tog ikke venligt imod ham, men smed ham for de vilde dyr, der dog blot slikkede hans fødder. Det formildede ikke pariserne, der smed ham på bålet, som ikke skadede ham. Derefter forsøgte de at korsfæste ham, men da han blev ved med at prædike fra korset, huggede de til sidst hovedet af ham. Det sidste foregik på en bakke, der derefter blev kaldt martyrernes bjerg (Montmartre). Efter at have mistet hovedet gik Dionysius hen og samlede det op. Han gik videre med hvedet under armen indtil han kom til et vandløg hvor han vaskede det. Derfor afbildes han oftest som en biskop bærende på sit hoved med den ene hånd.
 Sankt Dionysius er i dag Frankrigs skytshelgen.

 
Overtro, varsler og vejrvarsler for Dionysiusdag
 • Der er ingen kendte varsler for Dionysiusdag

Dagens ordsprog

 • Dagen er grænseløs lang for den som forstår at værdsætte og udnytte den.
  - Johann Wolfgang von Goethe

14. Oktober St Calixtus dag

Calixtus var pave i Rom han blev matyrdræbt i i år 222 under Kejser Alexander, inden da havde han indført Tamperdagene. Han var slave hos en kristen familie i Rom, men Calixtus blev selv kristen og blev derefter frigivet fra sit slaveri. Han blev dog blandet ind i noget bedrageri og idømt straffearbejde i stenbruddene på Sardinien. Efter han blev løsladt lod pave Zephyrinus ham føre tilsyn med kirkegården på Via Appia, der stadig bærer hans navn. Efter pavens død blev Calixtus valgt til ny biskop af Rom altså den 16. pave. Men Calixtus blev først valgt efter en svær magtkamp med den stærkt konservative Hippolyt. Uenigheden mellem dem var så stor at Hippolyt lod sig selv vælge som modpave og på den måde opstod den første spiltelse i kirkens historie. Fra det 4. århundrede blev Calixtus æret som martyr. Men selvom Calixtus er blevet optaget i Martyrfortegnelsen er det usandsynligt at Callistus var martyr i ordets egentlig betydning, for i kejser Alexander Severus' regeringstid (222-235) foregik der ikke forfølgelser af de kristne. En lidelseshistorie, som dog er ren legende, siger at han døde en voldsom død.

Legenden fortæller at Callistus blev fængslet under Kejser Aleksander Severus. Han skulle være blevet kastet ud af et vindue og derefter ned i en brønd, på det sted hvor kirken St. Maria in Trastevere senere blev bygget.

I følge gammel nordisk tidsregning før kristendommens indførelse begynder vinterhalvåret denne dag Den gamle danske kalender inddelte kun året i to hovedbestanddele sommer og vinter så dagen blev altså den første på primstavens vinterside.

Overtro, varsler og vejrvarsler for Calixtusdag
 • Der er ingen kendte varsler for Calixtusdag

Dagens ordsprog

 • En god ven skal man ikke besøge for ofte.
  - Ordsprog ukendt oprindelse

19. Oktober Balthasars dag

Balthasar som har lagt navn til dagen var efter en middelalder legende en af de tre vise mænd fra Østerland som fandt Jesus barnet. Det var Balthasar der med bragte røgelse som gave til det nyfødte Jesu barn, Balthasar fremstilles på malerier oftest som en gammel mand tit klædt i en pelskåbe, han er derfor blevet skytshelgen for buntmagerne. 

Overtro, varsler og vejrvarsler for Balthasarsdag
 • Der er ingen kendte varsler for Balthasarsdag

Dagens ordsprog

 • Uden mad og drikke duer helten ikke.
  - Dansk ordsprog

21. Oktober Ursulas dag 11.000 jomfruer 

Dagen kaldes også de 11.000 jomfruers dag. Legenden fortæller at Den Hellige Ursula var en engelsk kongedatter sammen med 11.000 jomfruer blev dræbt af Hunnerne ved Colonia Agrippina  det sted der senere blev til Köln Læs mere her

Overtro, varsler og vejrvarsler for 21. oktober
 • Mildt vejr på St. Ursulas dag vil give en hård vinter.

Dagens ordsprog

 • Nordmænd spiser for at leve, dansker lever for at spise, og svensker spiser for at drikke.
  - Nordisk ordsprog
22. Cordulas dag
Opkaldt efter jomfru Cordula, en af de 11.000 jomfruer fra den 21., der nægtede at overgive sig til sin skæbne men skjulte sig. Senere overvandt hun sin fejhed og stod frem og lod sig indfange, da blev hun også dræbt med et spydstik.

 

23. Sørens dag (Severinus)
Der findes flere Helgener med Severinus men den der har givet navn til denne dag må den Severinus der var Biskop i Kõln og som døde ca. i år 400. To forskellige steder i landet findes der hellige kilder er opkaldt efter Severinus. Paa Holmstrup Mark ligger St. Sørens Kilde, der i forrige Tider var meget berømt, og hvor holdtes 4 aarlige Markeder, indtil disse, paa Grund af herskende Misbrug, af Frederik den 2den bleve forlagte til Kalundborg.
Også i Gl. Rye findes der en hellig kilde Søren kilde (Severinus) som folk valfartede til i katolsk. Ved kilden afholdt man fra 1579 marked på Sct. Sørens dag og Helligkorsdag, Vandet siges at kunne helbrede blandt andet øjensygdomme – også i dag.
Dagens navn kommer fra en bondedreng fra Gl. Rye egnen der forlod ploven, blev munk, senere præst og døde som biskop i Køln.
Overtro, varsler og vejrvarsler for 23. oktober
 • Det er ofte regnvejr denne dag. Sankt Severinus er den helgen, man kan bede til i tørre perioder.

24. Procolus dag - Forenede Nationers dag

I de gamle kalendere hedder dagen Procolus dag. Proclus var biskop af Cyzicus, men bliver afsat på grund af sin opfattelse af "Kristi to naturer". Han dør i år 446.

Forenede Nationers Dag
24. oktober: FN-dag
Denne dag fejres oprettelsen af De Forenede Nationers pagt i 1945. Læs mere

I 1597 forlader Tycho Brahe Danmark sammen med sin familie. Tycho Brahe dør som flygtning i Prag 54 år gammel i 1601. Tycho Brahe ligger begravet i Tyn Kirke til højre for alteret , graven er som regel pyntet med rød-hvide blomster.

Overtro, varsler og vejrvarsler for 24. oktober 
 • Der er ikke i gamle danske vejrprofetier nogle vejrvarsler for denne dag

Dagens ordsprog

 • Der er ingen penge i poesi, men der er heller ingen poesi i penge.
  - Robert Graves
28. Simon og Judas dag - Frederikkes dag
Dagen har navn efter apostlene Simon Zelotes og Judas Taddæus, men i den Danske Almanak hedder dagen også Frederikkes dag efter Dronning Marie Sophie Frederikke som var Frederik VI´s hustru, og blev født denne dag år 1767.

Simon Zelotes eller den Nidkære havde, før han mødte Jesus, været tilhænger af zeloternes parti, der med våben i hånd kæmpede mod romerne for at befri Israel fra besættelsen.
Ellers ved vi ikke meget om Simon. Hans gruopvækkende martyrsymbol, en sav, skulle hentyde til at han blev dræbt ved at blive savet i to stykker.
Judas, Jakobs Søn må ikke forveksles med Judas Iskariot, forræderen, der angav Jesus. Sammen med Simon forkyndte Judas evangeliet i Persien, og her blev han dræbt med en kølle, som blev hans martyrsymbol.

En legende fra 500tallet fortæller at Simon Seloten og Judas Taddeus var brødre. Da Jesus disciple efter hans korsfæstelse delte sig drog Judas til kong Abgarus af Edessa, og helbredte ham for en sygdom og virkede derefter som missionær i hans kongedømme, imens missionerede Simon i Egypten. De mødtes senere i Persien, hvor de blev konfronteret med to troldmænd, Zaroes og Arfaxat, som fremtryllede giftige slanger. Men de to apostle fremdrog fra deres klæder kobraer og hugorme og kastede dem på troldmændene. På grund af den megen jammer og klagen det medførte måtte de imidlertid få slangerne til t suge giften fra deres bid i sig igen. Senere, da de to apostlene raserede et hedensk tempel, kom en rasende folkeflok ledet af de to troldmænd. Men da stod forsynet de to apostle bi og med et voldsomt lynnedslag blev hele folkeflokken dræbt. Kongen forstod da at det var klogest at lade sig kristne, og lod sig døbe sammen med hele sit folk. Men trods den store succes blev de begge martyrdræbt i år 71.

Overtro, varsler og vejrvarsler for 28. oktober 
 • Er vejret smukt på Judæ dag,
  sne i julen er en sikker sag.
 • Hvis efteråret endnu ikke er sat ind med regn og blæst, får vi en kold vinter.
 • På Simons og Judas` dag. Da tager man fat på at tærske kornet i laderne og man begynder med spænding at tage varsler, for den kommende vinter.
Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
8,7 98 3,4 70 mm. 15 4 0 0 3,0 2,4

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0


Toppen af siden I Tilbage I