Kalendarium

August MÅNED 
31 dage
Tycho Brahesdage i måneden: 20. og 21..


August måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog/kalender),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

Årets ottende måned den sidste sommermåned. August hedder på latin "Mensis Augusti". Måneden er opkaldt efter den romerske kejser Octavius Augustus som i år 44 f. kr. blev adopteret af Julis Cæsar.
Oprindelig havde måneden kun 30 dage, men det romerske senat besluttede at flytte en dag fra februar måned, sådan at august måned fik 31 dage ligesom juli måned, der er opkaldt efter Julius cæsar, og dermed ikke var ringere end den 
Gammelt nordisk navn for august måned var Høstmåned, i høsten ønskede man naturligvis helst godt vejr. Et gammelt mundheld lyder torden i august betyder megen sygdom for mennesker og dyr.

I høsten var det i gammel tid skik at når der kom en fremmed ud i marken, stillede høstfolkene sig op på en række og hængte huerne på leens knage. Forkarlen slog tre slag med sin strygespån på lebladet og derefter strøg alle leen. For denne opvisning måtte den fremmede betale en flaske brændevin.
Det sidste neg der blev høstet hed i Jylland "Gammelmanden" og på øerne "Høstkællingen". Gammelmanden blev gerne i nattens mulm og mørke bragt hentil en nabo der endnu ikke var færdig med høsten, neget var forsynet med et brev, der på hårde betingelser lovede hjælp til den langsommelige. Høstkællingen pigerne var ikke begejstrede for at binde det sidste neg på marken, den såkaldte Høstkælling. Pigen skulle så nemlig danse den første dans ved det årlige høstgilde med ”Høstkællingen” som dansepartner.
 

Månedens vers
Nu slår jeg kornet det hvide,
og ser til om leen kan bide.
Jeg drikker og æder bitter mad,
og gør mig dertilret dygtig glad

De vigtigste arbejder i august måned i de gamle landsby samfund

August eller høstmåneden var en meget travl tid der skulle vinterens forråd bringes i hus. Hvis høsten blev god betød det mad og foder i det kommende år eller hvis høsten slog fejl sult og bitter nød i det kommende år

 • Der skulle høstes rug, byg og hvede.

 • Det var også tid til at høste (ruske) hør og hampplanter af hvis fibre der skulle fremstilles klæde.

 • I haven var løg og rønnebær klar til høst.

 • Bistaderne skulle tømmes for honning som blandt andet blev brugt til fremstilling af mjød.

 • I skoven var nødderne modne og det var på tide at samle og tørre dem inden egernet tog broderparten

De vigtigste indendørs arbejder var følgende:

 • efter høsten skulle de hør- og hampfibrer der skulle bruges til klæde bearbejdes "rødnes" og "skørnes"

 • Der skulle kærnes smør det bedste gemmesmør kunne nemlig fremstilles nu

 

1. August Peters fængsel - St. Peter

Dagen bærer navnet Peters Fængsel efter den kirkelige fest på denne dag. Vincula Petri, dvs. 'Peters lænker', som fejres til minde om den hændelse, der berettes om i Apostlenes Gerninger kapitel 12.Her fortælles, at apostlen Peter i Jerusalem blev kastet i fængsel af kong Herodes Agrippa, men blev befriet herfra ved en engels hjælp.
Igennem tiderne har det for kunstmalere været populært at skildre denne situation. I grønland findes der også et billede, der skildre denne situation, og som der knytter sig megen mystik til [Læs mere].
Der findes flere historier om, hvordan man genfandt Peters lænker, der nu opbevares som relikvier i flere kirker.

St. Peter festdag er derimod den 29. juni.

8. August Ruths dag  Lyse nætter - I Danmark fra ca. 5. maj til 8. august.

Dagen har navn efter den Ruth, som i følge en beretning i det gamle testamente gik ud i marken for at samle aks for at tækkes markens ejer, og i følge beretningen blev hun også gift med ham.

Om sommeren er nætterne lyse. Solen går ned sent om aftenen, og står op igen tidligt om morgenen. 
Det betyder, at det kun er mørkt i ganske få timer. Man kalder det ”de lyse nætter”, fordi det aldrig bliver helt mørkt 
Når solen ved midnat står mindre end 18 grader under horisonten, går aftendæmringen over i morgendæmringen, og natten siges at høre til de lyse nætter. 
Perioden fra Solen går ned, til den er 6 grader under horisonten, kaldes „borgerligt tusmørke“. Perioden fra Solen er 6 grader under horisonten, til den er 12 grader under, kaldes for „nautisk tusmørke“, mens 12-18 grader under horisonten kaldes „astronomisk tusmørke“.

10. August Laurentiusdag Larsdag Larsmesse 

Laurentius regnes blandt Roms vigtigste helgener. Han døde martyrdøden i år 258. I Norden kaldtes han Helliglars, og Domkirken i Lund er indviet til Laurentius.  Laurentius var skytshelgen for den nu tilsandede kirke i Skagen og en jernrist, som er hans helgensymbol, indgår i Skagens byvåben

Laurentius stammede fra Aragonien i Nord-Spanien og var angiveligt en forbyttet kongesøn, der levede i skjul for omverdenen. Da pave Sixtus d. II under en rejse kom til Aragonien, havde Laurentius gemt sig oppe i et laurbærtræ for at få paven at se. Paven fik dog øje på drengen og fattede interesse for ham og tog ham i sin tjeneste. Han kaldte ham op efter laurbærtræet ved at give ham navnet Laurentius
Laurentius blev ærkediakon (Skatmester) for for pave Sixtus II. Da paven blev fængslet af de hedenske myndigheder, bad han Laurentius passe på kirkens penge. Det gjorde han på en meget kristen måde, han delte simpelthen pengene ud til de fattige. Da Laurentius af kejserens soldater ved en kristenforfølgelse i 258 ef. Kr. blev afkrævet kirkens værdier, samlede Laurentius alle de kristne i menigheden foran kejserens soldater og sagde, "Dette er kirkens rigdomme, de eneste og sande skatte som aldrig formindskes men forøges for hver dag" Kejseren blev rasende, Laurentius blev kastet i fængsel torteret og til slut brændt til døde liggende på en jernrist over et bål.
Sct. Laurentius mindes hvert år som den eneste helgen med et navngivet naturfænomen. I nætterne omkring den 10. august drypper Sct. Laurenti tårer fra himlen. Ud fra stjernebilledet Persus, som også kaldes for Perseiderne udstråler en fast  tilbagevendende stjerneskudssværm. 

Overtro, varsler og vejrvarsler for Laurentiusdag (Larsdag Larsmesse)
 • Klart vejr varsler en god høst og en hård vinter
 • Gråvejr og regn varsler en mild og fugtig vinter
 • Klart vejr om formiddagen varsler kold vinter frem til Kyndelmisse (midvinter)
 • Grå og overskyet vejr om eftermiddagen varsler en mild vinter efter Kyndelmisse
 
12. August Claras dag 
Claras dag - opkaldt efter nonnen, som grundlagde det første Clara-kloster i Sankt Damiani kirken i Assisi også kaldet clarissernes nonneorden, som et kvindeligt sidestykke til franciskanerordenen. Clara er skytshelgen for vaskekoner og fjernsyn. Død 1253.
Overtro, varsler og vejrvarsler for Claras dag
 • En våd Claras dag giver en regnfuld høst

 

15. August Marias himmelfart  

Mariæ Himmelfarts dag. Fejres i den katolske kirke til minde om den dag Jomfru Maria døde. Legenden fortæller at alle  apostlene var samlet ved Jomfru Marias dødsleje, og hvordan Jesus, da hun døde, sammen med mange engle kom ned til hende og tog hendes sjæl med til himlen, og tre dage senere sammen med ærkeenglen Mikael tog hendes legeme med til paradis, hvor hun kronedes til himlens dronning. Perioden mellem denne dag og Marias Fødselsdag den 8. September betegnes som Mariemesse.

Overtro, varsler og vejrvarsler for Marias Himmelfart Vor Fruedag
 • Denne dag er så årets 4. "Vor Frue dag" i katolsk tid blev jomfru Maria Jesus moder fjeret med i alt syv store højtider. Generelt gælder det for alle "Vor Fruedage" som vejret var på den foregående Vor Frue dag, således skulle det også blive på den næste. 
 • Regn på denne dag varsler regn de næste 9 dage, så regnede det denne dag vidste man i tidligere tider at så kunne man lige så godt indstille høsten midlertidigt.
 • Hvis høsten denne dag var vel overstået, mente man at denne dag var særlig velegnet til såning af vintersæd.
 
19. August Sebaldus eller Snakt Pals 
Sebaldus dag - efter Nürnbergs skytshelgen. I følge legenden er han en kristen dansk kongesøn der drog til Paris for at studere. Her bliver han gift med en prinsesse, men forlader hende allerede på bryllupsnatten for i stedet at tage på pilgrimsrejse til Rom. Senere levede han som eneboer i nærheden af Nürnberg, hvor han også er begravet. Død før 1070.

Overtro, varsler og vejrvarsler for Sebaldus`dag
 • "Når lyngen blomstrer til Sankt Pals, ska vi gå i sne te æ hals."
 • Hvis lyngen blomstrer nederst på rankerne, bliver vinteren mild, men blomstrer den øverst, kommer der meget sne, og vinteren bliver hård og lang.
Sebaldus
 

24. August Bartholomæus`dag  

 Udover at Bartholomæus var en af Jesus tolv disciple vides intet sikkert om ham, det er dog muligt, at han er identisk med Nathanael, "en israelit, i hvem der ikke er svig". Men ifølge legenden var det ham der bragte kristendommen til Indien, der fik han en frygteligt død idet hedninge flåede ham levende og derefter korsfæstede ham. Nan afbilledes derfor ofte med en kniv i hånden og måske af den grund er han blevet skytspatron for garverne.

Et af de gamle nordiske navne for Bartholomæus dag var Bertel Brydestrå, det hænger måske sammen med, at de sene auguststorme ville knække strået, hvis ikke høsten var i hus inden da.
I den gamle almuekultur blev det sagt, at storken skulle flyve sydpå ved Bartholomæus, og der måtte ikke tændes kunstigt lys til brug for indendørs arbejde før ved Bartholomæus

Overtro, varsler og vejrvarsler for Bartholomæus`dag Skt. Bertils dag
 • De første efterårsstorme melder sig ofte omkring Sct. Bartholomæus`dag
 • Da det åbenbart ofte har blæst på denne dag, blev det derfor sagt, at det korn der ikke var høstet til Bertils dag kunne ligeså godt blive stående på marken for stormen rystede alligevel kernerne af.
 • Det smør der blev kærnet på Sct. Bartholomæus`dag blev gemt i en særlig krukke idet det blev anset for at være lægende og blev brugt som salve i de kommende efterårs- og vintermåneder.

29. August Johannes Begravelsesdag 

Johannes Døberen kom til verden som søn af præsten Zakarias og af Elisabeth, der var i nær familie med Maria. Johannes Døberen var med andre ord en slags halv-fætter til Jesus.
Johannes Døberen har hele tre helgendage. Den mest betydningsfulde dag er fødselsdagen den 24. juni. Men også dødsdagen den 29. august har tidligere betydet meget. Det var en dag, som folk regnede for at være særligt uheldig – nærmest noget i retning af fredag den 13. Den sidste festdag er den 24. september: undfangelsesdagen præcist 9 måneder inden fødselsdagen. [Læs mere]

I norden er dagen tidligere blevet kaldt Hansdag. Traditionen sagde at man på Hansdag skulle bort hugge alle udskud på træerne.

Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
16,3 221 2,9 81 mm. 14 2 3 0 3,0 0

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i maj måned er målt i 1885 og var på minus 2,0 grader. 

 • Koldeste maj måned var i 1902 med 12,8 grader.

 • Højeste temperatur i maj er målt i 1975 og var på 36,4 grader. 

 • Varmeste maj måned var i 1975 med 19,2 grader. 

 • Maksimum nedbør i maj er 167 mm målt i 1891. 

 • Minimum nedbør i maj er 10 mm målt i 1947. 

Click for Thisted, Denmark Forecast

Toppen af siden I Tilbage I