Marts

Kalendarium

Årets tredje måned 31 dage, i denne måned starter sommertiden 
Tycho Brahesdage i måneden:
1., 4., 14., 15

Måneden er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars. Efter Jupiter var Mars den fornemste af de romerske guder. I Kong Numa Pompilius gamle Romerske kalender fra ca. år 500 f.kr. startede året med marts måned. Først da der i år 153 f.kr. indførtes nogle justeringer i den Romerske kalender, blev januar gjort årets første måned.
I Danmark hed måneden i gamle dage Thors eller (Thord) måned - Thor var jo også krigsgud. Men andre mener, at navnet var afledt af tord, der betød gødning. Marts måned er jo måneden, hvor der blev kørt gødning ud på markerne.
Marts måned er den første forårs måned, med den kommer forårets ouverture, kulden og mørket svinder.

Marts-revolutionen en revolutionsbølge der i 1848 bredte sig fra Tyskland til Danmark, 
Østrig, Ungarn og Italien.
Fastelavn falder i tidsrummet fra den d. 1. februar til d. 7. marts. [Læs mere]

Årets 1. tamperdag falder i enten februar eller marts (Læs mere om Tamperdag)


Marts måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

Hør, hør, hvor det tør. 
Det hagler og pibler, 
det krabler og kribler 
fra tegl og tag, 
vi har solskin i dag. 
Alle små roser bag rude 
drømme – vintren er ude, 
drømme, drømmene – vintren er ude
.
Af Christian Richardt (1831-92) 
i Tøvejr, smådigte fra 1861
Månedens vers
Jeg vil beskjære mine Træer i Thor,
og pløye dertil min Ager og Jord.
I denne Maanet lader jeg slet intet Blod.
Men Raden og Sveden er mig da god.
Folketro og vejrvarsler generelt for Marts måned
 • Høres der torden i Marts kan der forventes sne i Maj
 • Mild Marts giver almindeligvis en bøs april
 • Svaler i Marts varsler en god sommer
 • Tåge i Marts varsler varsler rimfrost i April og en våd og kølig sommer

 • Mild januar og lun februar giver ifølge folketroen meget hyppigt en kold marts måned.

 • Marts er aldrig ringere, end at den dog bringer ni gode dage.

2. Marts  Simplicius dag

Simplicius var pave i Rom fra 468 til sin død i 10. marts 483 Hans mindedag 2. marts er nu blevet flyttet til 10. marts. Simplicius blev indsat som pave 3 marts 468.
Folketro, varsler og vejrvarsler for Simplicius dag
 • Om denne dag siges det at: "Dagens vindretning vil med ganske stor sandsynlighed holde sig i hele det kommende kvartal.

 

8. Marts  Beates dag

Kvindernes Internationale Kampdag

Der findes ingen Beate i de officielle Helgenfortegnelser. Årsagen til dagens placering vides ikke, men fra ca. 1390 bruges navnet Beate.
Navnet har sin oprindelse i det latinske ord der betyder lyksalig eller salig, og var meget almindeligt blandt tyske adelspiger.

9. Marts  40. ridderes dag

Denne dag kaldes "De 40. ridderes dag". Til minde om 40 af kejser Licinius (-som regerede år 308-324-) soldater der havde ladet sig omvende til kristendommen, og som blev dræbt i byen Sebaste i Armenien. Soldaterne blev sat nøgne ud på en isflage for at dø, og da de ikke døde af det, blev de næste dag brændt på bålet. 

Folketro, varsler og vejrvarsler for 40. ridderes dag
 • Om denne dag siges det at: "fryser det på de De 40. ridderes dag, så skal det fryse i 40 nætter fremover..."
 • Det siges dog at hvis bare solen skinner så længe at en fummelfingeret kælling kan nå at sadle en hest, så bliver vejret alligevel tålelig i den kommende tid

16. Marts Gudmunds dag  

Gudmund Arasson er én af de få nordiske helgener, der er optaget i vores kalender. Han var biskop på Island fra 1201 til sin død i 1237. Ifølge legenden skete der mange undere ved hans grav, og han blev helgenkåret i 1315. I sine præsteår førte han et omflakkende liv og var kendt for sit store angacement, sine bodsøvelser og sin store gavmildhed. Han blev valgt til biskop i Hólar i 1201. Øvrigheden og bønderne mente at han ødslede bispestolens gods bort, og Gudmund var ved at miste sit embede. Han blev afskediget og sat i husarrest i tre år, mens han hele tiden kæmpede for sit embede. Men snart rejste han igen omkring med sine løsgængere
Han døde den 16. marts 1237 af alderdomssvækkelse, og slap dermed for at blive suspenderet af paven. Han blev dog aldrig kanoniseret, det vil sige at han aldrig blev godkendt som helgen af den katolske moderkirke, men på Island var han folkehelgen.

Folketro, varsler og vejrvarsler for Gudmunds dag
Blæst og slud på Gudmunds dag varsler vinterens ende

Så længe Gudmund og Gertrud
ikke har rystet deres hale,
skal man ikke af vinteren prale

Ustadigt vejr på Gudmunds dag, skal helst vare til Skt. Bendts dag og så skulle vinteren være forbi

17. Marts Sankt Gertrud

 
Opkaldt efter Gertrud, en belgisk abbedisse fra Nivelles. Hun hjalp de døde på deres første nat på vej til skærsilden. År 659. Hun var værnehelgen for rejsende folk. Hvor de større veje løb ind i byerne blev der bygget små Herberger eller Kapeller såkaldte Gertrudshuse. Ved disse blev der opstillede bemalede og forgyldte træfigurer forestillende Sankt Gertrud. I tidens løb skallede malningen og forgyldningen af disse og dette er antagelig baggrunden for mundheldet "glansen er gået af Sankt Gertrud".
Folketro, varsler og vejrvarsler for Gertruds dag
 • Blæst og slud på Gertruds dag varsler vinterens ende.
 •  Regn på Skt. Gertruds dag giver en våd sommer.

Så længe Gudmund og Gertrud
ikke har rystet deres hale,
skal man ikke af vinteren prale

20. Marts Cordius dag og Forårsjævndøgn

Læs mere om jævndøgn
Cordius var en officer fra kejser Diocletians hær ca. år 300 e.kr. der var blevet omvendt til kristendommen.

Jævndøgn betyder at dag og nat er lige lange. Dette skyldes at jorden i sin bane omkring solen befinder sig lige netop på det sted hvor solen lige præcis står over ækvator klokken 12 middag.

21. Marts Benedikts - eller Bendts dag
Dagen har navn efter Benedikt af Nurcia I Italien, som levede fra ca. 480 til 547. Sammen med en lille folk munke slog han sig i 529 ned i Monte Cassino, og her grundlagde han et nyt kloster og stiftede benediktinerordenen og og nedskrev benediktinernes ordensregel (Benedikts Regel). Benedikt er værnehelgen for Europa. På dansk kaldes han for Bendt, og Sankt Bendts kirke i Ringsted er opkaldt efter ham. Benedikts mindedag blev 1969 flyttet til 11. juli. Men det er den 21. marts der tænkes på, når der på Gudmunds dag under vejrvarsler står, at ustadig vejr helst skal holde sig til Sankt Bendts dag.
Folketro, varsler og vejrvarsler for Benedikts eller Bendts dag

Der ingen kendte varsler for denne dag

25. Marts Marias bebudelsesdag

Dagen er til minde om da ærkeengelen Gabriel viste sig for Jomfru Maria med ordene "Vær hilset, du nådefyldte! Herren er med dig!" og bebudede, at hun ni måneder senere skulle føde Jesus barnet verdens Frelser. "Ordet blev til kød", og sådan blev Kristus undfanget i den hellige jomfrus skød. Dermed blev Jesajas ord opfyldt: "Se, en jomfru skal blive med barn; hun skal føde en søn og give ham navnet Jesus." (Jes 7,14). Festen blev førhen kaldt Innuntiatio Christi (Kristi bebudelse) eller Conceptio Christi (Kristi undfangelse), altså oprindelig var det en Kristusfest. I øst kirken er den kendt siden 431, da kirkeforsamlingen i Efesos erklærede Maria som «Theotókos», Guds Mor (egentlig Gud-føderske). I vest kirken omtales den med Sikkerhed første Gang i 7 århundrede.
Det var den eneste af alle Vor Frue dagene (også kaldet Maria dage), som den lutherske Kirke beholdt, og den vedblev længe i protestantiske Lande at staa i stor Anseelse,således at man endog enkelte steder regnede årets begyndelse fra denne festdag f. eks. i England, hvor åretss start 1, januar først indførtes 1752.

Vårfruedag som dagen også er blevet kaldt er en sammen blanding af Vor frue dag i våren og Vor Frue dag.

På denne dag blev der i 1925 fremsat forsalg i det Færøske Alting om frigørelse fra Danmark.

Ærkeenglen Gabriel bebuder overfor Jomfru Maria at hun skal føde Jesus barnet

Vor Frue dag
Folketro, varsler og vejrvarsler Marias bebudelsesdag
Denne dag er så årets 2. "Vår Frue dag" i katolsk tid blev jomfru Maria Jesus moder fjeret med i alt syv store højtider. Generelt gælder det for alle disse "Vor Fruedage" som vejret var på den foregående Vor Frue dag, således skulle det også blive på den næste. 
 • Den der kom først i seng på Vårfruedag var også den første der fik afgrøden i hus til høst.
 • Fra Vårfruedag til Mikkelmesse den 29. september måtte der ikke anvendes stagelys ved indendørs arbejde.
 • Præst og Degn skulle have deres tiende senest på denne dag.
 • Vårfruedag var også dagen hvor vinterjagten ophørte

Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
2,1 127 3,2 34 mm. 10 10 0,06 4,7 4,6 19

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i marts måned er målt i 1888 og var på minus 27,0 grader. 

 • Koldeste marts måned var i 1942 med -3,5 grader.

 • Højeste temperatur i marts er målt i 1990 og var på 22,2 grader. 

 • Varmeste marts måned var i 1990 med 6,1 grader. 

 • Maksimum nedbør i marts er 100 mm målt i 1978. 

 • Minimum nedbør i marts er 7 mm målt i 1918 og 1969. 

Click for Thisted, Denmark Forecast

 I Toppen af siden I Menuen I