Maj eller Blomstermåned

Årets femte måned 31 dage,
Tycho Brahesdage i måneden: 7. og 18.

I Danmark hed måneden i gamle dage for Blomstermåned.

Men måneden har navn efter den romerske gudinde Maja eller Majesta, som var frugtbarhedens og naturens gudinde.
I Kong Numa Pompilius  gamle Romerske kalender ca. 500 år f.kr. startede året med marts måned og maj måned var således den 3. måned. Først da der i år 153 f.kr. indførtes nogle justeringer i den Romerske kalender, blev januar gjorttil  årets første måned.
I det antikke Rom afholdtes der en stor forårsfest på den første dag i tredje måned, der skulle præsten "Volcanalis"  ofre et drægtigt svin til ære for gudinden Maja, der var datter af Atlas og blev gift med Vulcan og sammen fik de Merkur.
Vulcan var den romerske gud, der herskede over ilden. Han var en af Roms første guder, og man kan finde et Vulcantempel på Forum Romanum.
Normalt blev Vulcantemplerne bygget udenfor byen, da Vulcan havde med ild at gøre. Det kan derfor overraske, at man kan finde et tempel på Forum. Dette skyldes, at templet er bygget på et tidspunkt, hvor bebyggelserne, der udgjorde Rom, lå på højene omkring Forum. Forum lå med andre ord udenfor bygrænsen, og man kunne derfor godt bygge et Vulcantempel der.

Tidebog
Maj måneds billede er hentet fra Les Très Riches Heures du duc de Berry (en tidebog),  og er malet af Limburg Brothers, c. 1416 Paul, Hermann and Jean

Natten mellem den sidste dag i april og den første dag i maj tog alle hekse efter den tidlige folketro på rejse - de fløj ned til deres gode ven fanden, som havde residens i Brocken i Tyskland. - De rejste "ad Bloksbjerg til". Der var dog også nogen der rejste "ad Hekkenfeldt" til. De fløj til bjerget Hekla på Island. De svenske hekse rejste dog ad andre ruter, mod "blåkulla" ved Troms.
Hekse, Trolde og andet ondt holdt man bedst på behøring afstand ved at tænde "Valborgsblus". De kom samtidig til at markere sommerens komme og blev indledningen til majfesterne.
Maj måned varsler sommerens snarlige kommen, og er forbunden med en masse udendørs traditioner, der hænger sammen med dette. Til disse Majfester var der knyttet særlige ceremonier, man skulle vælge en Majgreve. Det var en af de unge mænd som skulle føre an ved festerne. Det var ikke sjældent at "greven" var blevet valgt allerede til fastelavn. Dertil kom naturligvis også en majbrud eller Gadinde. Dette navn navn fremkom, ved det at karlen ofte blev kaldt Gadelam. Flere navne konstellationer forekom.

Årets 2. tamperdag kunne falde i enten maj eller juni (Læs mere om Tamperdag)
I 1832 indførtes forordning for skudsmålsbøger. (Læs mere om skudsmålsbogen)
Mors Dag anden søndag i maj (Læs mere om Mors Dag)

Majstang Af gøgens kukken kunne der tages varsel af det rette tidspunkt for såning af byg.

Kuk-kuk!
Så byg
vel tyk!
En tønde
at begynde.

Gøgen gav også besked om hvor mange leveår man havde igen, og om hvor længe landsbyens mø skulle vente på at blive gift. Stolede hun ikke på gøgen, kunne hun deltage i de ugifte pigers kapløb til majtræet - først fremme , først gift.

Månedens vers
Nu sidder jeg i Skovens grønne,
alt tage Dyr dejlige skønne,
jeg bader og lader min Leveråre slå,
og jeg vil nu i varme klæder gå.
Folketro og vejrvarsler generelt for Maj måned
 • Maj måneden var velegnet til børnenes skolestart!
 • Ifølge gamle støvede bøger anbefaledes varme bade denne måneden, lige som det anbefaledes at spise varm mad, og drikke malurt og salvie. 
 • Varm maj varsler intet godt for hverken vækster, dyr eller mennesker.
 • Torden i maj lover intet godt. Men regn kan betale en guldplov, for bonden er majregn ligeså meget værd som en kongekrone.
 • Sibylle-spådommen sagde omvejret :"Torden i maj skal ej betyde godt år", "sval maj gir boden meget hø i laden" og "en varm maj gøder kirkegården"

Springer eg før ask,
går sommeren i vasken.
Springer ask før eg,
bliver sommeren solrig

1. Maj Valborgsdag

1. majdagen er nu mest kendt som arbejderbevægelsens festdag, der fejres med optog og møder. Højtideligholdelsen blev vedtaget på "Anden Internationale" 1889, fejret i Danmark siden 1890. Læs mere
I de Syd-skandinaviskeområder har dagen længe været kaldt Voldermisse, Valborgmesse eller Valborgdag, disse navne stammer fra den engelske prinsesse og abbedisse Valborg der døde 779. Hun var benediktinernonne i Hildesheim i Tyskland og den 1. maj år 871 blev hendes undergørende relikvier overgivet til byen Eichstädt. Se også Valborgblus
På nogle primstave er der 1. maj afsat et dobbelt kors, dagen har i mange år også været mindedag for Philip og Jacob to af apostlene. Oprindeligt var den 1. maj dog kun mindedag for Philip men pave Johannes III (561-574) bestemte at 1. maj også skulle være mindedag for Jacob. Men da pave Pius XII i 1955 placerede mindedagen for Tømreren Josef gift med Jomfru Maria til 1. maj , blev Philip og Jacob's  mindedag flyttet, først til 11. maj, men fra 1969 til 3. maj.
På mange primstave er mærket dog en fugl/gøg evt. en fugl/gøg på rede mærket skyldes at maj måned i før kristen tid også blev kaldt "Gaukmànadr - Gøgemåned".
Det var vigtigt at orientere sig om fra hvilket verdenshjørne man hørte gøgen første gang:
Hørte man gøgen første gang fra syd ville man få godt vejr til at så kornet i
Hørte man gøgen første gang fra nord så ville man efter sagnet blive syg og dø samme år
Hørte man gøgen første gang fra vest ville det derimod blive et år hvor alting ville gå godt
Hørte man gøgen første gang fra øst ville det være et godt år at indgå ægteskab da man så vil opleve stor lykke.

Folketro, varsler og vejrvarsler for  Valborsdag
 • Hvis Valborg fryser om tæerne, skal det fryse i 40 nætter endnu.
 • Rugen skal på denne dag kunne skjule en lærke, eller en krage fugl, ellers bliver det almindeligvis en dårlig sommer

3. Maj  Korsmesse

En kirkefest fra tidligere tider til minde om om Kejser Konstantin den stores moder Helena. Legenden fortæller at Helena var i Jerusalem i år 326, og der fandt hun tre kors og fire nagler i en stencisterne lige øst for Golgata. Det var usikkert hvilket kors der var Kristi kors og hvilke af korsene som de to røver blev korsfæstet på, derfor blev en død kvinde lagt på korsene etter tur. Da skete miraklet, kvinden blev vækket til live igen og sådan blev Kristi kors fundet. Legenden fortæller videre at korset ikke var nogen almindelig trækonstruktion, men lavet af det træ som var spiret frem fra livets træ i paradiset. Fra det træ var Arons stav lavet, det havde båret dronningen af Saba over floden Kiron og været med i mange andre bibelhistoriske hændelser.

Folketro, varsler og vejrvarsler for  korsmessedag
 • Folketraditionen sagde at svalerne vendte tilbage på korsmessedag. Det siges derfor, at det er et skidt varsel for sommeren, dersom landsvalen endnu ikke er kommet denne dag.
 • I følge gammel bondetradition blev kornet særligt godt, når det blev sået på Korsmessedag
Historiske begivenheder knyttet til 3. maj:
 • På denne dag i 1942 dør statsminister Thorvald Stauning

5. Maj   Gothardsdag - Danmarks befrielsesdag - De lyse nætter

Den 5. maj 1945 var Danmark atter frit efter at have været besat af tyske tropper siden 9. april 1940 

Befrielsesbudskabet fra BBC i London kort efter klokken 20.30 den 4. maj 1945 udløste jubel overalt i landet. Takket være modstandsbevægelsens heroiske indsats havde Danmark sikret sin position blandt de allierede. Danskerne kunne tage del i glæden. Mørklægnings rullegardinerne blev straks revet ned og der blev sat levende lys i mange vinduer. En skik der i de følgende år blev en meget udbredt tradition og som stadig enkelte steder holdes i hævd.

»I dette øjeblik meddeles det, at feltmarskal Montgomery har meddelt den allierede øverstkommanderende, at alle fjendtlige styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark, herunder Helgoland og de frisiske øer, har overgivet sig til den 21. Armégruppe med virkning fra klokken otte i morgen den 5. maj. Danmark er atter frit.«

Kejser Henrik den frommes ven Gothard var biskop i Hildesheim, hvor han døde i 1038. I alperne ved den nuværende St. Gothards tunnel blev der senere bygget et  kapel til ære for ham. St. Gothard var egentlig ikke meget dyrket i Danmark, men alligevel ejede Vor Frue Kirke i København tidligere flere relikvier af ham.

De lyse nætter defineres som de nætter hvor solen ikke går længere ned end 18 grader under horisonten, således at tusmørket ikke ophører. På den nordlige halvkugle forekommer de lysenætter ikke længere mod syd end ca. 48 1/2 nordlig bredde ca. Paris. I Danmark hersker de lysenætter ca 5. maj - 8. august. (Læs mere)

På denne dato i 1813 fødtes filosoffen Søren Kirkegård, og i 1818 fødtes den tyske politikker og sociolog Karl Marx.

 
6. Maj  Johannes dag
Apostlen og evangelieskriveren Johannes blev i følge legenden ført til Rom af Kejser Domitian (81-96), hvor han skulle henrettes på en offentlig plads. Etter flere grusomme torturmetoder befalte kejseren, at Johannes skulle kastes i et kar med kogende olie udebfor byporten i Rom, men olien forvandlede sig til et forfriskende bad som ikke skadede Johannes det mindste. Legenden siger videre, at beretningen om dette under bredte sig hurtigt, og Domitian blev så angst, at han satte Johannes fri og forviste ham til Patmos.

Folketro, varsler og vejrvarsler for  korsmessedag:
I nordisk folketradition regnede man med at gøgen ankom på Johannesdag

Historiske begivenheder knyttet til 6. maj:
Begivenheder:
1502 Den danske dronning Christine overgiver sig i Stockholm til svenskerne, som har belejret byen i otte måneder. Af 1000 mand er kun 70 tilbage. Trods svenske løfter bliver Christine holdt tilbage som fange indtil 1503.
1682 udstedes lov om at ingen håndværkssvend må forlade sin mester på gruns af at denne irettesætter ham fagligt.
1769 En forordning kræver for første gang hoverireglementer, som angiver, hvor meget hovarbejde fæsterne skal yde for godsejeren
1904 Afholdes første børnehjølpsdag i København
1921Tyendeloven bliver afløst af Medhjælperloven, hvilket medfører, at tyende ikke længere betragtes som en del af den husstand, personen arbejdeder for, men som lønmodtager. Efter Tyendeloven havde husbond revselsesret og skulle føre en såkaldt skudsmålsbog
1994 Kanal-tunnelen mellem England og Frankrig bliver formelt indviet af Englands dronning Elizabeth og Frankrigs præsident Mitterrand.


Fødte:
1969 Puk Scharbau - skuespillerinde
1964 Lars Mikkelsen - skuespiller
1953 Tony Blair - Storbritanniens premierminister 1997-2007

Døde:
1992 Marlene Dietrich - tysk skuespillerinde og sangerinde (90 år)
2012
Den socialdemokratiske borgmester i Horsens Kommune og tidligere minister Jan Trøjborg dør 56 år gammel efter et hjertetilfælde under et motionsløb afholdt i forbindelse med Giro d'Italia.

 

12. Maj   Pancratius dag

Dagen er opkaldt efter Pancratius. Det vides ikke helt sikkert hvem denne Pancratius er. Men det kunne være den forældreløse Pancratius fra Frygien i lille Asien der som 14 årig af sin onkel bringes til Rom hvor han der bliver martyr dræbt i år 307 under kejser Diocletian. Han blev først halshugget og derefter kastet for hundene. I ca. år 500 byggede pave Skt. Symmachus en kirke over hans grav. En ed aflagt i denne kirke anses for at være særligt hellig og bindende.
Folketro, varsler og vejrvarsler for Pancratius dag:
 • På denne dag skal nattergalen helst begynde at synge, ellers varsler det skidt for foråret og sommeren
Historiske begivenheder på denne dag:
 • 1721 - Hans Egede afsejler med sin hustru og 4 børn fra Bergen med skibet Håbet for at missionere i Grønland. Kong Frederik den 4. udnævnte forinden Hans Egede til Grønlands-missionær med 300 rigsdaler i årlig løn.

  1945 - Den engelske feltmarskal Montgomery kommer til København og modtages med stor hyldest af folket som Danmarks befrier

17. Maj   Brunos dag

Bruno (Brun) var søn af hertug Konrad II af Kärnten og baronesse Mathilde af Schwaben. Han blev udnævnt til biskop af Würzburg i 1034. Hans hovedindsats som biskop var at styrke præsteskabets moral. Han brugte hele sin private formue på at bygge kirker bl.a.  St. Kilian katedralen i Würzburg. Han fulgte kong Henrik III (1039-56), (senere keiser (1046)), på et hærtog mod Ungarn. Da han under en fest spiste sammen med kongen i en sal på et slot i Persenbeug ved Donau nær Linz i Østrig, braste loftet pludselig sammen, og styrtede nedover biskoppen som blev dræbt på stedet. Det var den 27. maj 1045.. Da der meldes om mirakler ved hans grav, bliver han helgenkåret.
Dagen er også Norges nationaldag
[Læs mere]
 

25. maj Sankt Urbanus dagUrbanus  var pave i Rom i begyndelsen af det tredje århundrede. Under forfølgelserne i året 230 holdt han sig en tid lang tillige med flere andre kristne skjult i huler og gravhvælvinger, men undlod derfor ikke at udbrede den kristene lære og døbe. Endelig blev han fanget og grusomt mishandlet med stokkeslag, alligevel spottede han de hedenske afguder, og da man anden gang førte ham ind i et tempel, væltede han Jupiters billedstøtte, hvorpå han igen blev ilde tilredt og til sidst, da han ikke ville frasige sig den sande tro, halshugget sammen med flere præster.

Dagen er også lystfiskeriets dag - er en årligt tilbagevendende temadag omkring lystfiskeri. Lokale foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund og fiskesøer over hele landet afvikler mange arrangementer for at øge interessen for lystfiskeri. Dagen er første gang afholdt i 2007.

Pave Urbanus
Til højre ses Pave Urbaunus iført den pavelige Tiara i den Polske by Cieszowej
Folketro, varsler og vejrvarsler for  Sankt Urbanusdag
 • I den gamle bondealmanak regnedes dagen for begyndelsen til sommeren.
 • Hvis det blæser på denne dag, kan vi forvente kraftig blæst resten af året. (Skt. Urbanus dag)
  Regn denne dag varsler ilde for året. (Skt. Urbanus dag)
  Når det regner denne dag, får vi en god høst. (Skt. Urbanus dag)
Historiske begivenheder knyttet til 25. maj:
Fødte:
1941 - Per Arnoldi - farveglad kunstner
1937 - Grethe Mogensen - sangerinde og skuespillerinde
Døde:
1972 - Den danske stumfilmskuespiller Asta Nielsen døde, 90 år gammel. Hun var en af stumfilmens allerstørste stjerner.
Begigevenheder:
1671 - Christian V opretter en ny adelsstand, som skal afløse den gamle fødselsadel. Nu kan man blive adelig, hvis man har jordbesiddelser af en vist størrelse.
1849 - Den Grundlovsgivende Forsamling bliver enig om udkastet til Danmarks første Grundlov. Udkastet blev vedtaget med 119 stemmer mod 4.
 

31. Maj   Petronellasdag eller Petronillasdag

Petronella, der døde ca. år 100, er en af de autentiske oldkirkelige martyrer. Hun omtales som apostlen Peters datter, men det skal formentlig forstås som hans åndelige datter.
Petronellas legende stammer fra 500-tallet, og den fortæller, at hun havde sværget aldrig at gifte sig. Da en fornem romer ved navn Flaccus friede til henne, hun udbad sig tre ugers betænkningstid, og den tid brugte hun til at sulte sig til ihjel. Legenden fortæller at Nikodemus, den gode farisæer, gav Petronella nadveren og begravede hendes lig

 Solformørkelse 2003 (Læs mere).

Vejrtal for måneden alle tal er gennemsnitstal/b>

Tallet er antal dage

Temperatur Solskinstimer Vindstyrke Nedbør  Nedbørs Tåge  Torden Sne  Blæsevejr Frost
11,1 256 2,8 38 mm. 10 4 1 0 3,0 1

Antallet for blæsedage angiver antal dage hvor vindstyrken har været over 6,0

 • Laveste temperatur i maj måned er målt i 1900 og var på minus 8,0 grader. 

 • Koldeste maj måned var i 1902 med 8,1 grader.

 • Højeste temperatur i maj er målt i 1892 og var på 32,8 grader. 

 • Varmeste maj måned var i 1889 med 13,8 grader. 

 • Maksimum nedbør i maj er 138 mm målt i 1983. 

 • Minimum nedbør i maj er 9 mm målt i 1959. 

Click for Thisted, Denmark Forecast

I Toppen af siden I Menuen I